Bewijs van in leven zijn

Beperkt digitaal afspraak maken mogelijk

U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.


Een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

(0299) 452 452

maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur

vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur

Wat u moet weten

Er zijn twee soorten bewijs van in leven zijn:

  1. Aanvraag voor uitkering van Nederlands pensioenfonds of Nederlands verzekeringsmaatschappij
    Het bewijs van in leven zijn in de vorm van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is alleen voor gebruik in Nederland. Deze versie kunt u online of aan de balie aanvragen.
  2. Aanvraag voor uitkering van buitenlands pensioenfonds of buitenlands verzekeringsmaatschappij

De internationale attestatie de vita wordt ondertekend door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Deze is voor gebruik in het buitenland. Deze versie kunt u alleen persoonlijk aan de balie aanvragen.

Meenemen

Neem een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning).

Kosten

  • Een 'Bewijs van in leven zijn' volgens Basisregistratie Personen (BRP) kost € 13,80
  • Een internationale attestatie de vita nodig voor gebruik in het buitenland kost € 13,40

Als u het bewijs nodig hebt voor uw pensioenfonds is het gratis. U moet dan wel aantonen dat het pensioenfonds hierom vraagt.