Betalingsregelingen voor belastingen via automatische incasso

Naam verwerking: 
Betalingsregelingen voor belastingen via automatische incasso
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Heffingsambtenaar
Team: 
Belastingen / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Toestemming
Doel: 
Het innen van gemeentelijke belastingen via automatische incasso
Betrokkenen: 
belastingplichtige
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geslacht, Bankrekeningnummer
Ontvangers: 
team belastingen
Bewaartermijn: 
zolang de mactiging loopt
Verwerker: 
gouw