Betaald en onbetaald (ouderschaps) verlof

Naam verwerking: 
Betaald en onbetaald (ouderschaps) verlof
Gemeente: 
Purmerend
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad
Team: 
Personeel en organisatie / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Wettelijke verplichting
Doel: 
Correcte uitvoering van betaald en onbetaald (ouderschaps) verlof
Betrokkenen: 
medewerkers gemeente Purmerend
Persoonsgegevens: 
NAW, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN, salarisgegevens, kindgegevens
Herkomst: 
Betrokkene
Ontvangers: 
leidinggevende, team P&O, belastingdienst/APG
Bewaartermijn: 
7 jaar na toekennen
Verwerker: 
RAET