Bestuurlijk aanbesteden

Voor de inkoop van de Wmo producten hulp bij huishouden, individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf is gekozen voor de methodiek van Bestuurlijk Aanbesteden (relationeel contracteren) om te komen tot afspraken met aanbieders.

Bestuurlijk Aanbesteden bestaat uit een aantal processtappen die hebben geleid tot een overeenkomst tussen gemeenten en aanbieders:

  1. Het contracteren is in samenspel verlopen tussen gemeente en aanbieder
  2. Het afstemmen is open en transparant verlopen
  3. Vanuit de markt kunnen alle partijen (dus ook nieuwe) mee doen
  4. De inhoud van de overeenkomsten kan gedurende de looptijd verder worden ontwikkeld en herzien
  5. Partijen kunnen op vaste momenten  tussentijds in- of uit  stappen

Contractmanagement

Contractmanagement Purmerend en Beemster is het proces waarbij op basis van verkregen informatie, contracten en/of wijzigingen de afspraken eenduidig worden vastgelegd, gemonitord en gemanaged.

Het doel is managementinformatie op te leveren over risico’s, kosten en uitnutting van de contracten. Het onderdeel contractbeheer richt zich op het registreren en bewaken van de contracten en het actualiseren van de systemen.