Bestrating en riolering

Naam verwerking: 
Bestrating en riolering
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Techniek en Civiel / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Het oplossen van klachten en het terugkoppelen van de oplossing
Betrokkenen: 
melder
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres
Herkomst: 
Betrokkene
Ontvangers: 
medewerkers van de gemeente
Bewaartermijn: 
Gedurende proces
Verwerker: 
nee