Bestemmingsplannen

Naam verwerking: 
Bestemmingsplannen
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad
Team: 
Ontwikkeling / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Om een bestemmingsplan op te stellen, uit te werken, af te ronden, alsmede om communicatie daaromtrent te kunnen voeren.
Betrokkenen: 
initiatiefnemer, omwonenden, indiener zienswijze
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres
Herkomst: 
Betrokkene
Ontvangers: 
griffie, Team VBA
Bewaartermijn: 
tot het traject is afgerond
Verwerker: 
Squit