Beroepsprocedures Belastingen

Naam verwerking: 
Beroepsprocedures Belastingen
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Heffingsambtenaar
Team: 
Belastingen / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Wettelijke verplichting
Doel: 
Afhandeling binnengekomen beroepsschriften gemeentelijke belastingen
Betrokkenen: 
belastingplichtige die een beroepsschrift heeft ingediend, gemachtigde
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Handtekening
Ontvangers: 
rechtbank/hof
Bewaartermijn: 
tot einde procedure
Verwerker: 
Gouw