Benoemen (tussentijds) raadsleden

Naam verwerking: 
Benoemen (tussentijds) raadsleden
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester
Team: 
Burgerzaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Na een gemeenteraadsverkiezing een nieuwe raad samenstellen of een raadslid tijdens een lopende periode vervangen.
Betrokkenen: 
Gemeenteraadsleden
Persoonsgegevens: 
NAW, BSN
Herkomst: 
BRP
Ontvangers: 
griffie, raadsleden, voorzitter centraal stembureau, commissie onderzoek geloofsbrieven
Bewaartermijn: 
minimaal 4 jaar
Verwerker: 
nee