Beleidsonderzoek

Naam verwerking: 
Beleidsonderzoek
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Beleidsonderzoek en Informatiemanagement / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Gerechtvaardigd belang, Wettelijke verplichting
Doel: 
Uitvoeren van onderzoek en WMO cliënt-ervaringsonderzoek (wettelijke verplichting).
Betrokkenen: 
inwoners, WMO clienten
Persoonsgegevens: 
NAW, Geboortedatum/plaats, Geslacht, Administratienummer
Ontvangers: 
management
Bewaartermijn: 
tot 3 maanden na afronding
Verwerker: 
nee