Bekendmaking ter inzagelegging Nota bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart

Publicatiedatum: 
7 feb 2020

De gemeenteraad van Purmerend heeft op 30 januari 2020 besloten:

  1. In ontwerp de Nota Bodembeheer gemeente Purmerend en de Bodemkwaliteitskaart gemeente Purmerend vast te stellen en het ontwerpbesluit conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure) ter inzage te leggen.
  2. De geldige bodemkwaliteitskaart van de gemeente Beemster te accepteren.

In de Nota Bodembeheer zijn de regels en procedures opgenomen voor het toepassen van grond en bagger binnen de gemeente. Op de Bodemkwaliteitskaart en de daarbij behorende bodemfunctieklassenkaart is beschreven of en waar grond en bagger mag worden toegepast.

De Nota bodembeheer en de Bodemkwaliteitskaart liggen van 13 februari 2020 tot 26 maart 2020 ter inzage in het Stadhuis in Purmerend contact en openingstijden of u kunt een verzoek naar milieu@purmerend.nl sturen voor het toesturen van een exemplaar.

Zienswijze indienen

Belanghebbenden mogen gedurende de 6 weken terinzagelegging schriftelijk of per e-mail zienswijzen indienen op de inhoud van de stukken (milieu@purmerend.nl). Na de terinzagelegging worden de zienswijzen beoordeeld. Indien de zienswijzen aanleiding geven tot het wijzigen van de inhoud van de stukken wordt het definitieve besluit hierop aangepast.