Behandeling bijtincidenten door honden

Naam verwerking: 
Behandeling bijtincidenten door honden
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Toezicht en Handhaving / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Leefbaar houden van de gemeente/ veiligheid burgers/ veiligheid honden onderling
Betrokkenen: 
eigenaar/ houder hond, gedupeerde
Persoonsgegevens: 
NAW, BSN, e-mailadres, telefoonnummer, Geboortedatum/plaats, Geslacht, Burgerlijke staat
Ontvangers: 
Team VBA, dierenpolitie
Bewaartermijn: 
Tot overlijden hond
Verwerker: 
nee