Behandeling bezwaarschrift

U heeft een bezwaarschrift ingediend. We leggen u graag uit hoe we dit bezwaarschrift behandelen.

1. We nemen contact met u op

Een medewerker neemt contact met u op. Samen kijken we naar de beste behandelwijze van uw bezwaarschrift. Soms is een bezwaar-schriftprocedure niet de oplossing voor uw probleem, maar is het handiger eerst even met elkaar te praten. Misschien kunnen wij uw  bezwaren op een andere manier oplossen.

2. Aan alle eisen voldaan?

Als we er samen niet uitkomen en u de bezwaarschriftenprocedure door wilt zetten, kijken we of uw bezwaar aan alle wettelijke eisen voldoet. Als er iets ontbreekt, laten we u dat weten en krijgt u de gelegenheid  dit te herstellen.

3. De bezwaarschrifenprocedure

De procedure kan intern of extern plaatsvinden. De behandelaar bekijkt wat de beste behandeling is voor uw bezwaarschrift.

Interne behandeling

Deze komt het meest voor en is alleen met medewerkers van de gemeente. Er wordt meestal een gesprek (hoorzitting) gepland met u en een juridisch medewerker. Hierbij sluit vaak een medewerker aan van de afdeling die het besluit heeft genomen.

U ontvangt in principe een beslissing binnen 6 weken na het verstrijken van de bezwaartermijn.

Externe behandeling

Er wordt een hoorzitting gepland met drie leden van een onafhankelijke adviescommissie. Zij werken niet bij de gemeente. Ook hier sluit een medewerker aan van de afdeling die het besluit heeft genomen. De adviescommissie gaat met u in gesprek over uw zaak (de hoorzitting) en brengt dan een advies uit aan de gemeente.

U ontvangt in principe een beslissing binnen 12 weken na het verstrijken van de bezwaartermijn.

Voorlopige voorziening

Dit is een aparte procedure bij de rechtbank, naast een lopende bezwaarprocedure. Als u de uitspraak van de procedure niet kunt afwachten (er moet dan sprake zijn van een ‘spoedeisend belang’) kunt u hiermee een voorlopige beslissing van de rechter vragen.

U doet dit bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BK Haarlem.

4. De beslissing op het bezwaarschrift

In de bezwaarprocedure beoordelen wij de beslissing opnieuw.  Er zijn drie mogelijke uitkomsten:

  1. U wordt in het gelijk gesteld. De eerdere beslissing wordt vernietigd of aangepast en u krijgt alsnog (deels) waar u om hebt gevraagd.
  2. U wordt niet in het gelijk gesteld. De eerdere beslissing verandert niet en het eerdere besluit wordt gehandhaafd.
  3. Uw bezwaarschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat niet inhoudelijk op uw bezwaren wordt ingegaan. Dit kan gebeuren als niet aan de vereisten voldaan is, bijvoorbeeld omdat uw  bezwaarschrift te laat is ingediend of u geen  belanghebbende bent in de procedure.

5. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

U kunt tegen de beslissing op het bezwaarschrift in beroep gaan
bij de rechter. Dit betekent dat de rechter gaat beoordelen of wij de juiste beslissing hebben genomen. Hoe u dat doet, staat onderaan de beslissing op uw bezwaarschrift.

6. Te laat?

Als de gemeente te lang wacht met de beslis sing op uw bezwaar, kunt u hierover aan ons een brief schrijven. We zijn dan verplicht alsnog binnen twee weken te beslissen. Doen we dit niet, dan moeten we u een dwangsom betalen. Ontvangt u dan alsnog geen beslissing, dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.

Vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Het team Juridische en Veiligheids zaken is bereikbaar op telefoonnummer (0299) 452 872 of per mail op bezwaarschriften@purmerend.nl.