Begraafplaats

Naam verwerking: 
Begraafplaats
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester, Burgemeester en Wethouders
Team: 
Programmering en Planning / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag, Overeenkomst
Doel: 
Aanschrijven en desgewenst verlengen van rechten op particuliere graven
Betrokkenen: 
overledene, rechthebbende/belanghebbende
Persoonsgegevens: 
naam, geboorte- en overlijdensdatum, BSN, NAW, Telefoonnummer, e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Geslacht, BSN, nationaliteit
Ontvangers: 
Begrafenisadministratie, team belastingen
Bewaartermijn: 
tot 5 jaar na laatste contactmoment
Verwerker: 
nee