Beemster en Purmerend verder met fusieproces

Publicatiedatum: 
16 jul 2018

Beemster en Purmerend zijn uit de impasse die was ontstaan na het gesprek over de fusievarianten. In de afgelopen periode hebben de colleges van beide gemeenten uitvoerig met elkaar gesproken over de betekenis van de fusievarianten. Dit heeft geleid tot het besluit dat beide colleges gezamenlijk bestuurlijke afspraken gaan opstellen die aan beide gemeenteraden zullen worden toegezonden binnen de mogelijkheden die de wet Arhi (Algemene regels herindeling) biedt.

Besloten is om niet meer administratieve en juridische stappen te zetten dan noodzakelijk om een fusie te bewerkstelligen, maar wel afspraken te maken over de gelijkwaardigheid van beide gemeenten in het proces. Er worden afspraken vastgelegd over vijf onderdelen: omgang met het personeel, kernwaarden van beide gemeenten, kernenbeleid, harmonisatie van regelgeving en financiën.

“Het is fijn dat we zo constructief met elkaar hebben kunnen spreken de afgelopen tijd. De betekenis van de fusievarianten voor beide gemeenten is goed met elkaar doorgesproken. Dit heeft geleid tot het besluit dat beide colleges gezamenlijk bestuurlijke afspraken gaan opstellen, waarin de belangen van beide gemeenten worden vastgelegd, die aan beide gemeenteraden zullen worden toegezonden.” aldus burgemeester Joyce van Beek.

Burgemeester Don Bijl is positief over het voortzetten van de fusieproces. “Het is belangrijk dat er begrip is voor elkaars waarden en dat we afspraken maken over het borgen hiervan in de nieuwe gemeente”.