Bedrijfsvergunning parkeren

Beperkt digitaal afspraak maken mogelijk

U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.


Voorwaarden

 1. uw bedrijf is gevestigd in één van de vergunninggebieden
 2. per bedrijf worden maximaal twee vergunningen verleend, er kan met de vergunning alleen geparkeerd worden in het vergunninggebied waarin het bedrijf is gevestigd
 3. indien u beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening* voor een of meer motorvoertuigen wordt dat in mindering gebracht op het maximaal aantal te verlenen vergunningen
 4. uw bedrijf is kentekenhouder van het motorvoertuig of door een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker van het motorvoertuig of
 5. de houder van het motorvoertuig waarvoor door het bedrijf een vergunning wordt aangevraagd is in loondienst bij uw bedrijf

  * Lees in de Parkeerverordening Purmerend 2019 wat wordt verstaan onder een eigen parkeervoorziening.

  Vergunninggebieden

  plaatje gebieden vergunningparkeren

  Binnenstad (vergunninggebied 1)

  Achter de kerk, Achterdijk, B.Nieuwentijtstraat, Bakkerssteeg, Barak, Beemsterburgwal, Beemstersteeg, Bierkade, Breedstraat, Bultstraat, Dubbele buurt, Emmakade, Fresiastraat, Gasthuissteeg, Gedempte Singelgracht, Gedempte Where, Gouw, Herengracht, Hoogstraat, Hoornsebuurt, Houttuinen, Hyacinthenstraat, Kaasmarkt, Kalversteeg, Kanaalkade, Kanaalschans, Kanaalstraat, Kerkstraat, Koemarkt, Koestraat oneven nummers, Kolkstraat, Koningssteeg, Krommesteeg, Kuipersteeg, Liduinatuin, Looiersplein, Molenplantsoen, Neckerdijk nr. 5, Nieuwegracht, Nieuwstraat nr. 1,3-6, 11-44, 72-109, Oranjestraat, Oude Vismarkt, Oude Sluis, Overweerse Polderdijk nr. 2,4,6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 en 22, Padjedijk, Peperstraat, Plantsoengracht, Plantsoensteeg, Plantsoenstraat, Poststeeg, Purmersteenweg 1,3,9,11,13, 2-40 (even huisnummers), Schipperspad, Schoolplein nr. 1 t/m 6, Slotplein, Soeteboomhof, St. Nicolaassteeg, Stamsteeg, Tramplein, Tuinhof, Venediën, Vooruitstraat, Waagplein, Wagenbeurs, Weerwal, Weeshuissteeg nr.3,5,7,9,11,13,15,17, Westersteeg, Westerstraat, Whereplantsoen, Willem Eggertstraat nr. 1 t/m 5 en 2 t/m 10 en Zuidersteeg

  Let op:

  • Bedrijven gevestigd in het Willem Eggert Centrum en in het gebouw de Claxonate komen niet in aanmerking voor een vergunning
  • Met de parkeervergunning kan worden geparkeerd in vergunninggebied 1, ook op de parkeerring rondom de binnenstad. Met uitzondering van de Westerstraat en het deel van de Nieuwstraat tussen de Westerstraat en Q-park garage Eggert.

  Hazepolder (vergunninggebied 2)

  Abraham Kuyperstraat, Hugo de Grootstraat, Kanaaldijk (huisnr. 11 t/m 46), Neckerstraat, Schaepmanstraat, Thorbeckekade en Troelstraplein

  Wagenweggebied (vergunninggebied 3)

  Chris Lanooystraat, Lambertus Huisengastraat, Plateellaan, Prinsenhof, Toon Dupuisstraat, Veilinghof, Wagenweg, Wherekant, parkeerterrein Wherekant en parkeerterrein Kooimanpark (Wagenweg achter nr. 12)

  Gors-Noord (vergunninggebied 4)

  Ilpendamstraat, Jisperstraat, Katwoudestraat, Markerkade, Purmerweg, Rijperhof, Waterlandplein (parkeertereintje ter hoogte van Waterlandplein 5), Waterlandlaan (beide zijden van de parallelweg ter hoogte van Waterlandlaan 40 bibliotheek) , Zeevangstraat.

  Zuiderpolder

  Argonaut, Bernard NIeuwentijtstraat, Beukenstraat, Brantjesoever, De Burcht, Esdoornstraat, Fresiastraat, Hazelaarstate, Herengracht, Hyacintenstraat, Iepstate, Jaagweg, Julianastraat, Kastanjelaan, Lindestate, Magnoliastraat, Oranjestraat, Plataanstate, Populierenstraat, Purmersteenweg, Robiniastate, Stationsweg, Vooruitstraat, Wilgstate, Wilhelminalaan, Wolthuissingel en het overloopgebied: Liduinatuin en Emmakade.

  Kop West

  Mont Saint Michel en Wales (noordzijde)

   

  Kosten

  per kwartaal € 119,00
  per jaar € 449,00
  duplicaat € 60,00
  wijziging in de vergunning € 23,00

  Bij werkzaamheden

  Komt u voor werkzaamheden in een vergunninggebied

  • Als een bedrijf voor werkzaamheden in een straat moet zijn met betaalde parkeerplaatsen dan dient het bedrijf te betalen voor het parkeren (parkeerautomaat of via mobiele telefoon).
  • Als een bedrijf voor werkzaamheden in een straat moet zijn met vergunninghoudersparkeerplaatsen dan zal de bewoner en dus de opdrachtgever van het bedrijf dit via bezoekersboekjes moeten faciliteren.
  • Bedrijven die in het voetgangersgebied van het centrum moeten zijn, kunnen hiervoor een ontheffing van het inrijdverbod aanvragen.