Bedrijfsvergunning parkeren

Digitaal afspraak maken niet mogelijk

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken. Sommige zaken kunt u online regelen. De afhandeling daarvan kan enige vertraging oplopen, graag uw begrip hiervoor. Heeft u spoed? Bel ons dan via 0299 452 452.


Voorwaarden

 1. uw bedrijf is gevestigd in één van de vergunninggebieden
 2. per bedrijf worden maximaal twee vergunningen verleend, er kan met de vergunning alleen geparkeerd worden in het vergunninggebied waarin het bedrijf is gevestigd
 3. indien u beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening* voor een of meer motorvoertuigen wordt dat in mindering gebracht op het maximaal aantal te verlenen vergunningen
 4. uw bedrijf is kentekenhouder van het motorvoertuig of door een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker van het motorvoertuig of
 5. de houder van het motorvoertuig waarvoor door het bedrijf een vergunning wordt aangevraagd is in loondienst bij uw bedrijf

* Op grond van de parkeerverordening wordt onder eigen parkeervoorziening verstaan:

 • een parkeerplaats op eigen terrein,
 • een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de openbare weg en/of
 • een parkeerplaats - dan wel garage(box) - huur of koop - op/bij het terrein of in de garage van een complex waarvan in de omgevingsvergunning, splitsingsakte, het ter plaatse vigerende bestemmingsplan, de huur- of koopovereenkomst of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat deze bedoeld is als parkeergelegenheid voor het bedrijf dat gevestigd is op het betreffende adres.

Vergunninggebieden

Binnenstad (vergunninggebied 1)

Achter de kerk, Achterdijk, B.Nieuwentijtstraat, Bakkerssteeg, Barak, Beemsterburgwal, Beemstersteeg, Bierkade, Breedstraat, Bultstraat, Dubbele buurt, Emmakade, Fresiastraat, Gasthuissteeg, Gedempte Singelgracht, Gedempte Where, Gouw, Herengracht, Hoogstraat, Hoornsebuurt, Houttuinen, Hyacinthenstraat, Kaasmarkt, Kalversteeg, Kanaalkade, Kanaalschans, Kanaalstraat, Kerkstraat, Koemarkt, Koestraat oneven nummers, Kolkstraat, Koningssteeg, Krommesteeg, Kuipersteeg, Liduinatuin, Looiersplein, Molenplantsoen, Neckerdijk nr. 5, Nieuwegracht, Nieuwstraat nr. 1,3-6, 11-44, 72-109, Oranjestraat, Oude Vismarkt, Oude Sluis, Overweerse Polderdijk nr. 2,4,6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 en 22, Padjedijk, Peperstraat, Plantsoengracht, Plantsoensteeg, Plantsoenstraat, Poststeeg, Purmersteenweg 1,3,9,11,13, 2-40 (even huisnummers), Schipperspad, Schoolplein nr. 1 t/m 6, Slotplein, Soeteboomhof, St. Nicolaassteeg, Stamsteeg, Tramplein, Tuinhof, Venediën, Vooruitstraat, Waagplein, Wagenbeurs, Weerwal, Weeshuissteeg nr.3,5,7,9,11,13,15,17, Westersteeg, Westerstraat, Whereplantsoen, Willem Eggertstraat nr. 1 t/m 5 en 2 t/m 10 en Zuidersteeg

Let op:

 • Bedrijven gevestigd in het Willem Eggert Centrum en in het gebouw de Claxonate komen niet in aanmerking voor een vergunning
 • Met de parkeervergunning kan worden geparkeerd in vergunninggebied 1, ook op de parkeerring rondom de binnenstad. Met uitzondering van de Westerstraat en het deel van de Nieuwstraat tussen de Westerstraat en Q-park garage Eggert.

Hazepolder (vergunninggebied 2)

Abraham Kuyperstraat, Hugo de Grootstraat, Kanaaldijk (huisnr. 11 t/m 46), Neckerstraat, Schaepmanstraat, Thorbeckekade en Troelstraplein

Wagenweggebied (vergunninggebied 3)

Chris Lanooystraat, Lambertus Huisengastraat, Plateellaan, Prinsenhof, Toon Dupuisstraat, Veilinghof, Wagenweg, Wherekant, parkeerterrein Wherekant en parkeerterrein Kooimanpark (Wagenweg achter nr. 12)

Gors-Noord (vergunninggebied 4)

Ilpendamstraat, Jisperstraat, Katwoudestraat, Markerkade, Purmerweg, Rijperhof, Waterlandplein (parkeertereintje ter hoogte van Waterlandplein 5), Waterlandlaan (beide zijden van de parallelweg ter hoogte van Waterlandlaan 40 bibliotheek) , Zeevangstraat.

Kosten

per kwartaal € 119,00
per jaar € 449,00
duplicaat € 60,00
wijziging in de vergunning € 23,00

Bij werkzaamheden

Komt u voor werkzaamheden in een vergunninggebied

 • Als een bedrijf voor werkzaamheden in een straat moet zijn met betaalde parkeerplaatsen dan dient het bedrijf te betalen voor het parkeren (parkeerautomaat of via mobiele telefoon).
 • Als een bedrijf voor werkzaamheden in een straat moet zijn met vergunninghoudersparkeerplaatsen dan zal de bewoner en dus de opdrachtgever van het bedrijf dit via bezoekersboekjes moeten faciliteren.
 • Bedrijven die in het voetgangersgebied van het centrum moeten zijn, kunnen hiervoor een ontheffing van het inrijdverbod aanvragen.