Arbitrageprocedure

Naam verwerking: 
Arbitrageprocedure
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Juridische en Veiligheidszaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Toestemming
Doel: 
verzamelen persoonsgegevens om een arbitrageprocedure te kunnen doen
Betrokkenen: 
procespartij: natuurlijk of rechtspersoon
Persoonsgegevens: 
NAW, BSN
Ontvangers: 
procespartijen, raad van arbitrage, rechtbank
Bewaartermijn: 
direct na uitspraak/ afronding dossier
Verwerker: 
ja