Antwoord op vragen over onkruid en maaien van het groen in Purmerend

Publicatiedatum: 
28 jun 2018
We ontvangen de laatste tijd veel vragen over onkruid en het maaien van groen in Purmerend. In dit overzicht leest u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Is al het groen de verantwoordelijkheid van de gemeente?

Nee, op de waterlopen (sloten, vaarten, tochten enzovoort) is het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen. Meer informatie over het maaien van de waterlopen op de website van HHNK.

Ik heb een vraag of klacht over het onderhoud van een waterloop

U hoeft dan niet te bellen naar het KCC van de gemeente, maar u kunt meteen contact zoeken met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op telefoon (072)  582 8282 of via een melding op hun website.

Waarom wordt er in mijn wijk niet gemaaid?

Gemeente
Er zijn verschillende typen maaiwerk.
Gazon en hondenroutes: deze maaien wij 20 keer per jaar.
Gras met bloembollen: voor het behoud van de bloembollen, worden die delen 8 tot 10 weken na de bloei gemaaid.
Hoog gras: in week 25 wordt de eerste maaironde gestart. De tweede ronde is in september.
Ecologisch: afhankelijk van de ontwikkeling van beschermde planten wordt er gemaaid.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) Maaien
Vanaf half mei tot 1 oktober worden verschillende bermen gemaaid. Tegenwoordig laat het Hoogheemraadschap in de eerste maaironde 40% van de begroeiing staan als schuilplaats voor insecten. In de maaironde in het najaar blijft ongeveer 10% staan en op sommige plekken zou dat meer kunnen zijn als dit mogelijk is. Het maaien gebeurt voor de verkeersveiligheid maar ook voor waterafvoer en voor schoner water.

Ik heb een melding gemaakt over onkruid, maar er is nog niets uitgevoerd. Wanneer komen jullie langs?

De afgelopen jaren is er een achterstand ontstaan in het onkruidbeheer. Momenteel wordt er hard gewerkt om die achterstand in te lopen. De teams zijn per wijk verdeeld en lopen blok na blok na. Elke zes weken staat op dit moment een schoffelronde gepland, het kan dus enige tijd duren voordat een team bij u in de straat komt.

Er staat veel riet in de sloot, waarom wordt dat niet verwijderd?

Het waterschap/hoogheemraadschap (HNNK) pleegt in Purmerend onderhoud aan de sloten. Dit maaien doen zij voor de water aan- en afvoer en ook voor schoner water. Vroeger werd een sloot in zijn geheel gemaaid en werd weinig rekening gehouden met de ecologie, maar alleen met waterafvoer. Tegenwoordig laat het hoogheemraadschap in de eerste maaironde in het voorjaar 40% van de begroeiing staan (schuilplaats voor dieren) en in de ronde die het hoogheemraadschap in het najaar doet ongeveer 10%.

Het HHNK maait de oevers om en om. Na twee jaar is de sloot één keer gemaaid.

Tip: nabij vlonders is het raadzaam om het jonge riet in het voorjaar tot net onder de waterlijn af te knippen. Daarmee kan het waterbeeld worden behouden.

Er staat hoog gras en/of onkruid op de uitzichthoeken. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Waarom maaien jullie dit niet?

Onze uitvoeringsdienst werkt volgens een planning bij het maaien. Het warme weer van de laatste weken is heerlijk voor de zonaanbidders maar zorgt er ook voor dat het onkruid snel groeit. De teams in de wijken moeten daar op letten.

Constateert u dat het gras of onkruid op zichthoeken dusdanig hoog staat dat dit mogelijk tot een gevaarlijke situatie leidt, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Deze meldingen krijgen voorrang op andere werkzaamheden. Geef hierbij goed aan welk gevaar de situatie met zich meebrengt.

Het gras staat hoog in de hondenuitloopgebieden. Waarom wordt dit niet gemaaid?

De eerste maaironde van hoog gras is altijd rond de langste dag. Het gazon en de hondenuitlaatstroken moeten frequent (20x) worden gemaaid. Als u merkt dat dit niet gebeurt, kunt u dit bij ons melden.

Waarom blijft het weggehaalde groen liggen ?

Het gemaaide groen ruimen we een paar dagen later op, zodat het kan drogen en om zaden de kans te geven om op de grond te vallen. Na enige tijd laten wij een machine het maaisel oprapen die het gemaaide groen direct in keurige balen perst.

Welk stuk is voor de gemeente en wat is voor de bewoner zelf?

Het onderhoud van het gras loopt tot aan de schutting. Obstakels en randen langs schuttingen worden vier keer per jaar met een kleine machine gemaaid.

Wat doen jullie met de grasaren? Honden hebben hier veel last van.

Voor het tegengaan van grasaren is geen speciale maaironde. Voor hondeneigenaren is het belangrijk om de terreinen waar honden los mogen lopen te beoordelen op mogelijke risico’s voor hun trouwe vriend. Nabij of in de losloopterreinen liggen ook stukken met hoog gras of bloemrijk gras.