Anti-speculatiebeding

Naam verwerking: 
Anti-speculatiebeding
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Vastgoed / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Overeenkomst
Doel: 
Zorgen dat woningeigenaren niet speculeren met hun woning
Betrokkenen: 
eigenaar van de woning
Persoonsgegevens: 
NAW, Telefoonnummer, e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Geslacht
Ontvangers: 
makelaars, notaris, jurist, financiele administratie
Bewaartermijn: 
10 jaar na ondertekening overeenkomst
Verwerker: 
nee