Ambtsjubileum en ambtsjubileum uitkeringen

Naam verwerking: 
Ambtsjubileum en ambtsjubileum uitkeringen
Gemeente: 
Purmerend
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad
Team: 
Personeel en organisatie / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Wettelijke verplichting
Doel: 
Ervoor zorgdragen dat de juiste medewerker op het juiste moment een felicitatie krijgt, in afstemming met zijn leidinggevende een receptie kan geven en een cadeau ontvangt. Ervoor zorgdragen dat de medewerker op het juiste moment de juiste ambtsjubileumgratificatie krijgt.
Betrokkenen: 
jubilaris
Persoonsgegevens: 
NAW, Telefoonnummer, Arbeidsverleden, Bankrekeningnummer, BSN, e-mailadres, Financiële gegevens
Ontvangers: 
leidinggevende, betrokkene, team P&O, belastingdienst/APG
Bewaartermijn: 
10 jaar na vervallen belang
Verwerker: 
RAET