Aletta Jacobslaan

Het gaat hier om de voormalige locatie van de basisschool M.L. Kingschool.

Wat gaat er op de locatie gebouwd worden

Op 20 juni 2019 is voor deze ontwikkeling de intentieovereenkomst getekend tussen Odion en Wooncompagnie. Dit betekent dat de gemeente, Odion en Wooncompagnie met elkaar afspreken om het idee verder uit te werken en te onderzoeken of het haalbaar is.

Het uitgangspunt is dat er 50 woningen worden gebouwd waarvan ongeveer 30 voor Odion en ongeveer 20 sociale huurwoningen.

Vervolg

  • 26 september 2019 - In de raadsvergadering heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor deze locatie.
  • Voorjaar 2020 - Zodra de plannen verder zijn uitgewerkt volgt een nieuwe informatieavond in het voorjaar van 2020. Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus loopt deze avond vertraging op. We verwachten dat de avond in mei of juni plaatsvindt. Zodra de datum bekend is, ontvangen omwonenden een uitnodiging.
  • Er is een gecombineerd parkeeronderzoek uitgevoerd voor de ontwikkellocaties Aletta Jacobslaan, Koggenland/Luitje Broekemastraat, Riekstraat, Tarwestraat en Torenmolen. Dit onderzoek is een vrij groot bestand van enkele tientallen pagina's. Daarom publiceren we het niet op deze pagina. U kunt het wel per mail bij ons opvragen als u dit rapport wilt inzien.
  • Voor het ontwikkelen van de woningen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Dat is uiteindelijk ook weer een beslissing van de gemeenteraad. Als de plannen zo ver gevorderd zijn, wordt eerst het concept-bestemmingsplan ter inzage gelegd. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan opnieuw op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Op basis van die zienswijzen kan het plan nog worden aangepast voor de raad een definitief besluit neemt.
  • Voor deze locatie is een ecologisch onderzoek uitgevoerd, dat u hier kunt bekijken. Flora en fauna check A. Jacobslaan.Pdf

Vragen

Neem dan contact op via het Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0299) 452 452.

Projectcategorie: 
Woningbouw
Met betrekking tot: 
appartementen
Wijk: 
Overwhere
Aantal woningen: 
50