Aletta Jacobslaan

Projectcategorie: 
Woningbouw
Met betrekking tot: 
appartementen
Wijk: 
Overwhere
Aantal woningen: 
50
Beschrijving van het project: 

Het gaat hier om de voormalige locatie van de basisschool M.L. Kingschool.

Wat gaat er op de locatie gebouwd worden

Op 20 juni is voor deze ontwikkeling de intentieovereenkomst getekend tussen Odion en Wooncompagnie. Dit betekent dat de gemeente, Odion en Wooncompagnie met elkaar afspreken om het idee verder uit te werken en te onderzoeken of het haalbaar is.

Het uitgangspunt is dat er 50 woningen worden gebouwd waarvan ongeveer 30 voor Odion en ongeveer 20 sociale huurwoningen.

Vervolg

  • 26 september 2019 - In de raadsvergadering heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor deze locatie.
  • Eind 2019 - Zodra de plannen verder zijn uitgewerkt volgt een nieuwe informatieavond in het najaar van 2019
  • Voor het ontwikkelen van de woningen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Dat is uiteindelijk ook weer een beslissing van de gemeenteraad. Als de plannen zo ver gevorderd zijn, wordt eerst het concept-bestemmingsplan ter inzage gelegd. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan opnieuw op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Op basis van die zienswijzen kan het plan nog worden aangepast voor de raad een definitief besluit neemt.

Vragen

Neem dan contact op via het Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0299) 452 452.