Afvalinzameling voor inwoners

Rolcontainers

Wordt uw afval ingezameld in rolcontainers dan biedt u deze aan op een eigen aanbiedplaats, die is gekoppeld aan uw postcode en huisnummer. Deze clusterplaats bestaat uit een rijtje groene tegels. Bekijk in de afvalkalender waar en wanneer u uw container moet aanbieden. 

Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken hebben we uw hulp nodig. Houdt daarom rekening met het volgende:

  • zet uw container voor 07.30 uur twee aan twee met het gemeentelogo naar de rijbaan
  • zet de container niet achter obstakels
  • parkeer uw auto niet op een clusterplaats op de dag van inzameling
  • haal de container zo snel mogelijk na het legen - maar voor 20.00 uur - weer op

Zorg ervoor dat uw container goed staat en zet zo nodig die van uw buren goed neer. Bewoners die zich niet aan de regels houden kunnen een boete krijgen.

Bewoners van de laagbouw moeten hun afvalcontainers op vastgestelde plekken aanbieden. In de film wordt uitgelegd hoe dit werkt. bekijk de video.

Ondergrondse container

Wordt in uw wijk het afval niet per rolcontainer ingezameld dan staan op verschillende plekken ondergrondse afvalcontainers voor uw afval. Deze containers kunnen op elk gewenst tijdstip geopend worden met een afvalpas, die is gekoppeld aan uw adres.

Bent u uw pas kwijt? Dan kunt u bij de balie van het stadhuis een nieuwe aanvragen. Hiervoor moet u uw legitimatie en een adresbewijs zoals een bankafschrift meenemen. Als u uw nieuwe pas heeft ontvangen wordt de oude geblokkeerd.

Er staan op de meeste locaties ook ondergrondse containers voor papier. Deze containers zijn vrij toegankelijk.

Een storing van de ondergrondse container kunt u telefonisch melden bij de gemeente (0299) 452 452.