Advisering mbt aanvragen gemeentelijk restgroen

Naam verwerking: 
Advisering mbt aanvragen gemeentelijk restgroen
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Wijken / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Gerechtvaardigd belang
Doel: 
1e toets wat betreft de evt. verkoop van gemeentelijk restgroen - advies hierover geven aan Team Vastgoed
Betrokkenen: 
1. aanvrager, 2. buren
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer, e-mailadres
Ontvangers: 
team vastgoed
Bewaartermijn: 
Zolang de aavraag loopt
Verwerker: 
onbekend