Adviescommissie voor bezwaarschriften

Naam verwerking: 
Adviescommissie voor bezwaarschriften
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester, Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad
Team: 
Juridische en Veiligheidszaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Toestemming
Doel: 
Het organiseren van hoorzitting met de Adviescommissie ter behandeling van een bezwaarschrift
Betrokkenen: 
leden van de adviescommissie, secretaris bij rechtspositie zaken, medewerkers van de gemeente Purmerend
Persoonsgegevens: 
NAW, Telefoonnummer, Bankrekeningnummer, e-mailadres
Ontvangers: 
team crediteuren van de gemeente Purmerend, team juridische en veiligheidszaken, bezwaarmakers, derde-belanghebbenden in een bezwaarprocedure, gerechtelijke instanties.
Bewaartermijn: 
Zolang de leden van de Adviescommissie in de adviescommissie plaatsnemen en de externe secretaris werkt in bezwaarzaken omtrent rechtspositie.
Verwerker: 
nee