Adressenlijsten ondernemers (al dan niet per sector en bedrijventerreinen) en evenementenorganisaties

Naam verwerking: 
Adressenlijsten ondernemers (al dan niet per sector en bedrijventerreinen) en evenementenorganisaties
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester, Burgemeester en Wethouders
Team: 
Economie / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag, Toestemming
Doel: 
informatie verstrekken over algemene economische aangelegenheden van Purmerend en regio, uitnodigen voor specifieke bijeenkomsten
Persoonsgegevens: 
NAW, Telefoonnummer, e-mailadres
Herkomst: 
Betrokkene
Ontvangers: 
teams die interessante informatie voor ondernemers hebben of betrokken zijn ij het organiseren van bijeenkomsten
Bewaartermijn: 
5 jaar na plaatsing van de gegevens op de adressenlijst
Verwerker: 
nee