Adoptie

Digitaal afspraak maken niet mogelijk

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken. Sommige zaken kunt u online regelen. De afhandeling daarvan kan enige vertraging oplopen, graag uw begrip hiervoor. Heeft u spoed? Bel ons dan via 0299 452 452.


Wat u moet weten

U kunt bij de gemeente geen verzoek tot het adopteren van een kind indienen. Een adoptie wordt uitgesproken door de rechtbank van de woonplaats van het kind. Er is altijd hulp van een advocaat nodig.

Heeft de rechtbank de adoptie in Nederland uitgesproken? 

Dan stuurt de griffier de akte met adoptiegegevens naar de gemeente waar het adoptiekind geboren is. Die gemeente verwerkt deze gegevens in de Basisregistratie personen (BRP).

Is de adoptie in het buitenland uitgesproken?

Dan moet u de nodige formaliteiten regelen als het adoptiekind in Nederland aankomt. Welke precies is afhankelijk van het land waar de adoptie plaatsvond en de rechtsgeldigheid van de uitspraak.
Voor informatie raadpleeg de website van de Rijksoverheid.