Aanwijzing toezichthouders

Naam verwerking: 
Aanwijzing toezichthouders
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Juridische en Veiligheidszaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Toestemming
Doel: 
het aanwijzen van toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Awb
Betrokkenen: 
medewerkers van de gemeente die (moeten) worden ingeschreven als toezichthouder, ambtenaar van Juridische zaken die het voorstel aanbied aan het college, persoon die het verzoek om toewijzing doet
Persoonsgegevens: 
NAW, e-mailadres
Herkomst: 
persoon die het verzoek om aanwijzing doet (intern)
Ontvangers: 
Ambtenaar van juridische zaken die het voorstel aanbied, Burgemeester en wethouders, P&O
Bewaartermijn: 
5 jaar
Verwerker: 
nee