Aanvragen Nederlandse nationaliteit

Naam verwerking: 
Aanvragen Nederlandse nationaliteit
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester
Team: 
Burgerzaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Dossier samenstellen voor de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor de Ned. Nationaliteit.
Betrokkenen: 
Kinderen, Verzoeker
Persoonsgegevens: 
Nationaliteit, NAW, Vreemdelingennummer, Burgerlijke staat, Geboortedatum/plaats
Ontvangers: 
Politie, IND, justitie
Bewaartermijn: 
Optiedossiers 12 jaar, Koninklijk Besluit 110 jaar (bewijs van IND dat iemand de Ned. Nationaliteit krijgt),
Verwerker: 
nee