Aanvragen gemeentegids en/of brievenbussticker

Naam verwerking: 
Aanvragen gemeentegids en/of brievenbussticker
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Klantcontactcentrum / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Uitgifte van gemeentegids en/of brievenbussticker
Betrokkenen: 
aanvrager
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer, e-mailadres
Herkomst: 
Betrokkene, BRP
Bewaartermijn: 
Gedurende het proces
Verwerker: 
Formdesk