Aanvragen en verstrekkingen BRP

Naam verwerking: 
Aanvragen en verstrekkingen BRP
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester, Burgemeester en Wethouders
Team: 
Burgerzaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Het behandelen van aanvragen en het doen van verstrekkingen die te maken hebben met de BRP; gegevensverstrekking uit de BRP, Protocollering BRP, Notariële verklaringen, uittreksels en verklaringen uit de BRP, selectieverzoeken BRP
Betrokkenen: 
Ingeschrevenen van de gemeente Purmerend en Beemster
Persoonsgegevens: 
Nationaliteit, NAW, Kind gegevens, BSN, Burgerlijke staat, Geboortedatum/plaats, Geslacht, Gezinssamenstelling
Herkomst: 
Betrokkene, BRP, BS
Ontvangers: 
ambassades, andere gemeenten, consulaten, Politie, rechtbank, Verzoeker
Bewaartermijn: 
Persoonsregistratie: 110 jaar, gegevensverstrekking binnen gemeente 5 jaar, gegevensverstrekking aan derden: 20 jaar
Verwerker: 
nee