Aanstellen Verkeersregelaars

Naam verwerking: 
Aanstellen Verkeersregelaars
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester
Team: 
Vergunning Beleid en Advies / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Het aanstellen van verkeersregelaars bij evenementen (op verzoek van de organisator).
Betrokkenen: 
verkeersregelaar
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer, e-mailadres
Herkomst: 
betrokkene heeft zich aangemeld in 'verkeersregelaarsexamen.nl"
Ontvangers: 
per evenement naar die regelaars (alleen voorletters en achternaam)
Bewaartermijn: 
Gegevens staan in SVNL zolang de persoon zich daar aangemeld heeft. Prints van aanstellingsbesluiten worden ingescand en direct vernietigd.
Verwerker: 
nee