MeerDoen-regeling Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering

Voor wie

Voor inwoners met een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm en een vermogen dat niet meer bedraagt dan de voor hen geldende norm.

Wat u moet weten

  • Deelnemers die gebruik maken van de collectieve verzekering ontvangen via de gemeente een Optimaal verzekering. U kunt kiezen uit drie soorten aanvullende Optimaal verzekeringen. Een Optimaal 3 verzekering is bijvoorbeeld duurder, maar er wordt dan ook meer vergoed. Vergelijk ook de aanvullende verzekeringen met elkaar.
  • De premie wordt vastgesteld door Zilveren Kruis Achmea.
  • Als u een goedkopere Optimaal verzekering heeft afgesloten en toch kosten maakt die bijvoorbeeld in de Optimaal 3 verzekering wel vergoed worden, moet u deze kosten zelf betalen. U heeft immers met een goedkopere verzekering ook een lagere premie betaald. Deze besparing kunt u hiervoor gebruiken.
  • U kunt via Zilveren Kruis Achmea sparen voor het verplicht eigen risico. Het bedrag van € 385,00 wordt in 10 maandelijkse termijnen ingehouden. Na afloop van het betreffende jaar vindt er een afrekening plaats op basis van de werkelijk gemaakt kosten. Als u het verplicht eigen risico niet helemaal hebt opgebruikt, ontvangt u het verschil retour.
  • Indien u een bijstandsuitkering ontvangt wordt de premie ingehouden op de uitkering en direct doorbetaald aan Zilveren Kruis Achmea.
  • Als u geen aannvullende- en tandartsverzekering afsluit, kunt u voor hogere medische kosten komen te staan. U kunt daarvoor geen beroep op de bijzondere bijstand doen.

Meer informatie

  1. Zilveren Kruis Achmea, (071) 7510033, op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur.
  2. Team Werk en Inkomen van de gemeente Purmerend (0299) 452 452 (maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur).

Compliment of klacht

Heeft u een compliment of bent u niet tevreden over deze of een andere regeling laat dit dan hier weten.