U bent hier

Producten en diensten - omgevingsvergunning

Voor een project op het gebied van de fysieke leefomgeving (wonen, ruimte, milieu, monumenten, water en natuur) bent u verplicht een omgevingsvergunning aan te vragen. Via het omgevingsloket online kunt u voor de verschillende vergunningplichtige activiteiten één aanvraag omgevingsvergunning indienen. De gemeente behandelt deze in één procedure en neemt één besluit. Er is ook nog maar één inspraak- en beroepsprocedure.

Een omgevingsvergunning is verplicht voor:

  • bouw en verbouw
  • slopen
  • brandveilig gebruik van gebouwen
  • kappen van een boom
  • verbouwen en/of restaureren van een monument
  • aanbrengen van gevelreclame
  • opslag/plaatsen van roerende goederen op de openbare weg (steigers, containers)
  • aanleggen of veranderen van een weg
  • milieu en bedrijven
  • indirecte lozingen

Hoe lang duurt het?

Afhankelijk van de activiteiten waar u een omgevingsvergunning voor aanvraagt is de reguliere procedure, 8 weken, of de uitgebreide procedure, 26 weken, van toepassing. Binnen deze termijnen neemt de gemeente een besluit om de omgevingsvergunning wel of niet te verlenen.

 

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en /of plaatselijk beleid

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Regeling omgevingsrecht (Mor)
Besluit omgevingsrecht (Bor)