Bestemmingsplan inzien

Met een bestemmingsplan legt de gemeente de definitieve bestemming van grond en gebouwen vast. Het geeft voorschriften voor allerlei zaken, zoals huizen, straten, winkels, fabrieken, weidegebieden e.d. Alle nieuwe plannen en besluiten (die vanaf 1 januari 2010 worden opgestart) digitaal beschikbaar via internet.