Paspoort

Beschrijving

Voor een reis naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Een geldig paspoort is hiervoor een wereldwijd geaccepteerd identiteitsbewijs.

Het paspoort voor personen vanaf 18 jaar is 10 jaar geldig. Voor personen tot 18 jaar is het paspoort 5 jaar geldig. Burgerzaken stuurt u bericht als uw paspoort bijna verloopt.

Vingerafdrukken

Bij de aanvraag nemen we twee vingerafdrukken van u af met een elektronische vingerafdruklezer. Deze worden opgeslagen in de chip van het reisdocument naast uw foto en handtekening.

De vingerafdrukken moeten een goede kwaliteit hebben. Let er dus op dat u bij het aanvragen van een paspoort geen oneffenheden (bijvoorbeeld verfresten) aan uw vingers heeft. Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen vingerafdrukken in hun reisdocument. Dit geldt ook als het fysiek onmogelijk is om vingerafdrukken te nemen.

De vingerafdrukken worden tijdelijk opgeslagen in de reisdocumentenadministratie van de gemeente. De bewaartermijn hiervan eindigt op het moment dat u het document komt ophalen of als de gemeente registreert dat het gevraagde document niet wordt uitgereikt.

Kinderen

Elk kind moet een eigen paspoort of identiteitskaart hebben als het naar het buitenland gaat. Een bijschrijving in het paspoort van ouder(s) of voogd is niet meer geldig. Lees verder hierover op de website www.paspoortinformatie.nl

Als de pasfoto niet meer lijkt

In de Paspoortwet staat dat een reisdocument wordt ingehouden als de pasfoto onvoldoende lijkt op de houder van het reisdocument. Grenswachters van de Koninklijke Marechaussee zijn zich er wel van bewust dat baby’s en kleine kinderen sneller van uiterlijk veranderen en gaan hier uiterst zorgvuldig mee om. Als de pasfoto niet meer lijkt, kan dat een probleem opleveren.

Twijfelt u over de pasfoto van uw kind in een reisdocument? Dan kunt u contact opnemen met de instantie waar u het paspoort of de identiteitskaart heeft aangevraagd. U kunt ook contact opnemen met de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe reist.

Heeft een kind een andere achternaam dan de ouder waar het mee reist

Als kinderen een eigen reisdocument hebben, is het voor de marechaussee moeilijker te controleren of de ouder gezag heeft over het kind. Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft.

Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Meer informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens als u reist met uw kinderen staat op de website www.paspoortinformatie.nl. Op deze website vindt u ook toestemmingsformulieren.

Naamsvermelding in paspoort

Bij de aanvraag van een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart, kunt u ervoor kiezen om de naam van uw (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen.

Paspoort verloren of gestolen

Als uw Nederlandse paspoort verloren of gestolen is, kunt u dit melden bij de gemeente. U hoeft niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in, waarin u uitlegt op welke wijze u het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen en betalen. Neem daarvoor uw eventuele andere identiteitsdocumenten (Nederlands rijbewijs of identiteitskaart) mee. Als u vaker een reisdocument bent kwijtgeraakt, kan de wachttijd langer zijn.

Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig om ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

Is uw paspoort verloren of gestolen in het weekend maak dan een melding bij de politie.

Heeft u met spoed een paspoort nodig?

Dan moet u het paspoort vóór 12.00 uur aanvragen. Het paspoort kan dan de volgende dag of de dag daarop klaar zijn. Bij vermissing van een paspoort kunt u eventueel na overleg met Burgerzaken gebruik maken van de spoedprocedure.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en /of plaatselijk beleid

Paspoortwet en paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

Kosten

Een nationaal paspoort kost € 64,40 voor personen vanaf 18 jaar.

Het jeugdtarief voor personen tot 18 jaar is € 51,20.

Vraagt u een paspoort met spoed aan? Dan betaalt u € 47,31 extra.

Tip: Betaal met uw pinpas. Bij contant betalen is de wachttijd vaak langer.

Let op!

Aanvullende eisen

Reist u naar een land dat geen lid is van de Europese Unie? Dan moet u er rekening mee houden dat een dergelijk land aanvullende of afwijkende eisen kan stellen. Bijvoorbeeld een visum, eisen over de resterende geldigheidsduur van het paspoort, acceptatie van bijschrijving, etc. Wij raden u aan hier tijdig bij het reisbureau of consulaat naar te informeren.

Identiteitsbewijs voor zorg ook jonger dan 14 jaar vereist

Anders dan de algemene identificatieplicht  is er in de zorg geen leeftijdsgrens. Ouders moeten hun kind(eren) hebben ingeschreven in hun eigen paspoort of voor het kind zelf, hoe jong ook, een eigen identiteitsbewijs hebben. De identificatieplicht voor de zorg geldt vanaf de geboorte. Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Als uw identiteitsbewijs niet meer geldig is, kunt u dit niet meer gebruiken om u te identificeren bij een zorgverlener.

Laat u niet zomaar kopiëren

Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs. Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal al voldoende.

Meer informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude

 

Aanvragen

Vraag een paspoort persoonlijk aan bij de balie Burgerzaken. Dit geldt ook voor kinderen.

Het is ook mogelijk hiervoor een afspraak te maken.

Maak uw afspraak digitaal

Maak uw afspraak telefonisch

Telefoonnummer (0299) 452 452 maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Neem bij de aanvraag mee

  • Alle in uw bezit zijnde geldige en ongeldige reisdocumenten
  • Eén recente pasfoto van goede kwaliteit
  • Geld: bij elke balie kunt u pinnen
  • Tot 18 jaar: een schriftelijke toestemming met identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van beide ouders/de voogd die het gezag hebben/heeft. Neem hiervoor het ingevulde formulier Toestemming afgifte reisdocument mee.

Nieuw document afhalen

U kunt uw paspoort na ongeveer een week afhalen. De afhaaldatum staat op uw afhaalbewijs. Voor het afhalen kunt u geen afspraak maken.

U kunt uw paspoort alleen persoonlijk ophalen. Gaat het om een paspoort voor een kind dan komt het kind dus mee.

Neem het afhaalbewijs en oude reisdocument mee.

U dient het nieuwe paspoort binnen 3 maanden op te halen. Na 3 maanden vervalt de geldigheid en wordt het vernietigd. De betaalde kosten krijgt u niet vergoed.

Contact

Gemeente Purmerend

Bezoekadres:

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Openingstijden balies Gemeenteplein:

Burgerzaken
maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Belastingen
maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Loket Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
maandag t/m donderdag van 09.00 tot 15.00 uur
vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Postadres:

Postbus 15
1440 AA  Purmerend

Telefoon: 0299 - 452 452 (Klantcontactcentrum KCC)
Fax: 0299 - 452 124
Mail: info@purmerend.nl (ook voor KCC)