Paspoort

Beschrijving

Voor een reis naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Een geldig paspoort is hiervoor een wereldwijd geaccepteerd identiteitsbewijs.

Het paspoort voor personen vanaf 18 jaar is 10 jaar geldig. Voor personen tot 18 jaar is het paspoort 5 jaar geldig. Burgerzaken stuurt u bericht als uw paspoort bijna verloopt.

Let op: Aanvragen vanaf 10 maart hebben een langere levertijd. (lees actueel bericht)

Vingerafdrukken

Bij de aanvraag nemen we twee vingerafdrukken van u af met een elektronische vingerafdruklezer. Deze worden opgeslagen in de chip van het reisdocument naast uw foto en handtekening.

De vingerafdrukken moeten een goede kwaliteit hebben. Let er dus op dat u bij het aanvragen van een paspoort geen oneffenheden (bijvoorbeeld verfresten) aan uw vingers heeft. Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen vingerafdrukken in hun reisdocument. Dit geldt ook als het fysiek onmogelijk is om vingerafdrukken te nemen.

De vingerafdrukken worden tijdelijk opgeslagen in de reisdocumentenadministratie van de gemeente. De bewaartermijn hiervan eindigt op het moment dat u het document komt ophalen of als de gemeente registreert dat het gevraagde document niet wordt uitgereikt. Meer informatie op www.paspoortinformatie.nl/nederlands/Vragen/vingerafdrukken/opslag leest u meer over de opslag van vingerafdrukken.

Kinderen

Elk kind moet een eigen paspoort of identiteitskaart hebben als het naar het buitenland gaat. Een bijschrijving in het paspoort van ouder(s) of voogd is niet meer geldig. Lees verder hierover op de website www.paspoortinformatie.nl

Heeft een kind een andere achternaam dan de ouder waar het mee reist

Als kinderen een eigen reisdocument hebben, is het voor de marechaussee moeilijker te controleren of de ouder gezag heeft over het kind. Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft.

Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens als u reist met uw kind staat op de website van defensie. Op deze website vindt u ook toestemmingsformulieren.

Naamsvermelding in paspoort

Bij de aanvraag van een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart, kunt u ervoor kiezen om de naam van uw (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen.

Vermissing paspoort

Bij vermissing van uw huidige paspoort of identiteitskaart moet u aangifte doen bij de politie. Dit geldt ook als u al aangifte hebt gedaan in het buitenland. Zij maken van de vermissing een proces-verbaal op. Dit proces-verbaal moet u meenemen als u een nieuw paspoort of identiteitskaart wilt aanvragen. Als u vaker een reisdocument bent kwijtgeraakt, kan de levertijd langer zijn.

Heeft u met spoed een paspoort nodig?

Dan moet u het paspoort vóór 12.00 uur aanvragen. Het paspoort kan dan de volgende dag of de dag daarop klaar zijn. U moet  kunnen aantonen dat u met spoed een paspoort nodig heeft ('dringend belang'). Bij vermissing van een paspoort kunt u eventueel na overleg met Burgerzaken gebruik maken van de spoedprocedure.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en /of plaatselijk beleid

Paspoortwet en paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

Kosten

Een nationaal paspoort kost € 66,95 voor personen vanaf 18 jaar.

Het jeugdtarief voor personen tot 18 jaar is € 51,05.

Vraagt u een paspoort met spoed aan? Dan betaalt u € 47,07 extra.

Tip: Betaal met uw pinpas. Bij contant betalen is de wachttijd vaak langer.

Let op!

Aanvullende eisen

Reist u naar een land dat geen lid is van de Europese Unie? Dan moet u er rekening mee houden dat een dergelijk land aanvullende of afwijkende eisen kan stellen. Bijvoorbeeld een visum, eisen over de resterende geldigheidsduur van het paspoort, acceptatie van bijschrijving, etc. Wij raden u aan hier tijdig bij het reisbureau of consulaat naar te informeren.

Identiteitsbewijs voor zorg ook jonger dan 14 jaar vereist

Anders dan de algemene identificatieplicht  is er in de zorg geen leeftijdsgrens. Ouders moeten hun kind(eren) hebben ingeschreven in hun eigen paspoort of voor het kind zelf, hoe jong ook, een eigen identiteitsbewijs hebben. De identificatieplicht voor de zorg geldt vanaf de geboorte. Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Als uw identiteitsbewijs niet meer geldig is, kunt u dit niet meer gebruiken om u te identificeren bij een zorgverlener.

Laat u niet zomaar kopiëren

Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs. Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal al voldoende.

Meer informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude

 

Aanvragen

U moet een paspoort persoonlijk komen aanvragen en ophalen bij de balie Burgerzaken. Dit geldt ook voor kinderen.

Let op: Aanvragen vanaf 10 maart hebben mogelijk een langere levertijd (10 werkdagen in plaats van 5).

Neem bij de aanvraag mee:

  • Alle in uw bezit zijnde geldige en ongeldige reisdocumenten.
  • Eén recente pasfoto van goede kwaliteit zie: http://www.paspoortinformatie.nl/nederlands/Reisdocumenten/Pasfoto
  • Geld: bij elke balie kunt u pinnen. 
  • Eventueel een proces-verbaal bij vermissing.
  • Tot 18 jaar: een schriftelijke toestemming met identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van beide ouders/de voogd die het gezag hebben/heeft. Neem hiervoor het ingevulde formulier Toestemming afgifte reisdocument mee.

Maak uw afspraak digitaal

Maak een digitale afspraak voor dit product.
Bij vermissing: digitale afspraak vermissing reisdocument.

Maak uw afspraak telefonisch of aan de receptie

per telefoon 0299- 452 452 maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur;
of bij de receptie in het stadhuis: maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur.

Voor welke tijden kunt u een afspraak maken

Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur, vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

SMS-bericht

Wij sturen u een sms als uw paspoort klaarligt.

U kunt uw nieuwe paspoort na ongeveer een week afhalen bij balie 3 Gemeenteplein.

 

Contact

Gemeente Purmerend

Bezoekadres:

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Openingstijden balies Gemeenteplein:

Burgerzaken:
maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Belastingen, Vergunningen, Toezicht en Handhaving en Loket Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):
maandag t/m donderdag van 09.00 tot 15.00 uur
vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Postadres:

Postbus 15
1440 AA  Purmerend

Telefoon: 0299 - 452 452 (Klantcontactcentrum KCC)
Fax: 0299 - 452 124
Mail: info@purmerend.nl (ook voor KCC)

 

Ook van belang: