Gezag

Beschrijving

Alle minderjarigen staan onder het gezag van één of meer volwassenen. Meestal zijn dit de ouders óf één van hen óf een curator. Ouders die getrouwd zijn als hun kind wordt geboren, krijgen automatisch gezamenlijk het ouderlijk gezag.

Over het kind, tijdens hun huwelijk- of geregistreerd partnerschap geboren, oefenen een ouder en diens echtgenoot, of geregistreerde partner, die niet de ouder is gezamenlijk het gezag uit. Dit geldt niet als het kind ook in familierechtelijke betrekking staat tot een andere ouder.

Bij echtscheiding

Bij echtscheiding blijft dit zo, tenzij u dit anders regelt bij de scheiding. Ouders die niet met elkaar getrouwd zijn, of zijn geweest, kunnen samen ook het ouderlijk gezag uitoefenen. Hiervoor moet het kantongerecht een aantekening maken in het gezagsregister.

Gezamenlijk ouderlijk gezag

U vraagt het ouderlijk (gezamenlijk gezag) aan bij de griffier van de rechtbank van de gemeente waar uw kind geboren is. Voor Purmerend is dit de rechtbank Haarlem. 

De griffier van de rechtbank kijkt of u aan alle voorwaarden voldoet. Als dat zo is, maakt de griffier een aantekening in het gezagsregister. Vanaf dat moment bent u samen verantwoordelijk voor het kind.

Lees op de website van www.rechtspraak.nl hoe dit werkt.

Contact

Gemeente Purmerend

Bezoekadres:

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Openingstijden balies Gemeenteplein:

Burgerzaken
maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Belastingen
maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Loket Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
maandag t/m donderdag van 09.00 tot 15.00 uur
vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Postadres:

Postbus 15
1440 AA  Purmerend

Telefoon: 0299 - 452 452 (Klantcontactcentrum KCC)
Fax: 0299 - 452 124
Mail: info@purmerend.nl (ook voor KCC)