Rijbewijs

Beschrijving

Woont u in Nederland en wilt u de openbare weg op met een motorvoertuig (personenauto, bedrijfswagen, bus, motorfiets en brommer)? Dan moet u een geldig rijbewijs hebben. Een rijbewijs is maximaal tien jaar geldig. Bent u 65 jaar of ouder, dan is uw rijbewijs maximaal vijf jaar geldig. Een kortere geldigheidsduur kan ook als u een medische indicatie heeft.

U kunt aanvragen:

 • Het eerste rijbewijs, beginners, eerste aanvraag;
 • Verlenging geldigheidsduur van het bestaande rijbewijs, voordat het verstrijkt;
 • Categorie-uitbreiding: Heeft u een aanvullende rijbevoegdheid behaald? Dan moet uw bestaande rijbewijs worden vernieuwd met uitbreiding in de betreffende categorie;
 • Beschadigd rijbewijs: Is uw rijbewijs beschadigd/versleten en onleesbaar geworden? Dan kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen. In bepaalde gevallen hebt u slechts recht op een vervangend rijbewijs. Dit krijgt dezelfde geldigheidsduur als het oorspronkelijke rijbewijs. Met een onleesbaar rijbewijs loopt u kans op een verkeersboete;
 • Vervanging met beperking (afgifte na ongeldigverklaring): Uw rijbevoegdheid kan om verschillende redenen worden beperkt. Dit betekent dat de rijbevoegdheid voor een bepaalde categorie voertuigen niet meer geldig is. U heeft dan een nieuw rijbewijs nodig, waarin deze beperking is verwerkt;
 • Omwisselen van buitenlands rijbewijs: in bepaalde gevallen kunt u een buiten Nederland behaald rijbewijs, omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Dit kan alleen als u in Nederland woont en een geldige verblijfstitel heeft; 
 • Omwisselen van Nederlands militair rijbewijs: Een militair rijbewijs is bedoeld als rijvaardigheidsbewijs binnen de militaire organisatie. Dit is als zodanig niet algemeen geldig (bv. in het buitenland). Bij de gemeente kunt u uw militair rijbewijs omwisselen voor een normaal geldig rijbewijs.
 • Vernieuwing van een linnen rijbewijs dat verlopen is na 30 juni 1985. Houders van oudere rijbewijzen moeten opnieuw examen doen.

U krijgt de verklaringen van rijvaardigheid en geschiktheid niet meer mee; het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) registreert deze digitaal.

Categorie AM voor bromfiets

Het bromfietscertificaat is vervallen en in het nieuwe rijbewijs staat een aparte categorie (AM) voor de bromfiets. Als u een bromfiets wilt besturen, moet u een geldig rijbewijs hebben.

Categorie T voor het rijden op de openbare weg met land- en bosbouwtrekkers (LBT) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS)

Lees meer informatie hierover op de website over rijbewijs.nl

Rijksdienst Wegverkeer (RDW)

De RDW zorgt voor het omwisselen van buitenlandse rijbewijzen in Nederlandse. In het Centraal Rijbewijzen- en Bromfietscertificaten-register (CRB) bij de RDW staan alle afgegeven rijbewijzen en bromfietscertificaten geregistreerd. De RDW stuurt tijdig een herinneringsbrief als u uw rijbewijs moet verlengen. Heeft u een geldig rijbewijs van het oude model dan hoeft u geen nieuw rijbewijs aan te vragen. Pas bij verlenging krijgt u automatisch het rijbewijs in de nieuwe vorm.

Rijbewijs verloren of gestolen

Als uw Nederlandse rijbewijs verloren of gestolen is, kunt u dit melden bij de gemeente. U hoeft niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in, waarin u uitlegt op welke wijze u het oude rijbewijs bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw rijbewijs aanvragen en betalen. Neem daarvoor uw eventuele andere identiteitsdocumenten (paspoort of identiteitskaart) mee. Als u vaker een rijbewijs bent kwijtgeraakt, kan de wachttijd langer zijn.

Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig om ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

Is het rijbewijs verloren of gestolen in het weekend maak dan een melding bij de politie.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en /of plaatselijk beleid


Wegenverkeerswet 1994
Reglement rijbewijzen
Vreemdelingenwet
Wet op de indentificatieplicht

Voorwaarden

 • U moet ingeschreven zijn als inwoner in de gemeente en minstens 185 dagen ingeschreven zijn in Nederland.
 • Bij het afhalen van uw rijbewijs moet u het oude rijbewijs inleveren. Een ongeldig gemaakt rijbewijs mogen wij niet meer teruggeven.
 • Heeft u geen Nederlandse nationaliteit en bent u ook geen EU-onderdaan? Dan moet u een geldige verblijfstitel hebben.

Kosten

1. afgifte, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs kost € 38,80
2. extra leges bij vermissing € 39,90
3. een spoedaanvraag kost € 34,10 extra

Tip: Betaal met uw pinpas. Bij contant betalen is de wachttijd vaak langer.

Let op!

U moet het rijbewijs binnen drie maanden ophalen anders vervalt de geldigheid en wordt het vernietigd. De betaalde kosten krijgt u niet vergoed.

Keuringsleeftijd ouderen van 70 naar 75 jaar

Vanaf 1 januari 2014 verhoogt de Rijksoverheid de keuringsleeftijd voor het rijbewijs van ouderen van 70 naar 75 jaar. Ouderen (60+) kunnen dan nog een aantal jaren langer doorrijden zonder dat ze zich verplicht medisch moeten laten keuren. Vanaf 1 januari 2014 betekent dit voor bestuurders:

 • Jonger dan 60 jaar: Rijbewijs 10 jaar geldig. Keuring: niet nodig.
 • Tussen 60 - 65 jaar: Rijbewijs 10 jaar geldig. Keuring: niet nodig.
 • Tussen 65 - 70 jaar: Rijbewijs tot 75e verjaardag geldig. Keuring: niet nodig.
 • Tussen 70 - 75 jaar: Rijbewijs 5 jaar geldig. Keuring: bij verloop rijbewijs of na 75e verjaardag.
 • 75 jaar of ouder: Rijbewijs 5 jaar geldig. Keuring: verplicht.

Op de website van de rijksoverheid is meer informatie te vinden over dit onderwerp.

Laat u niet zomaar kopiëren

Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs. Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal al voldoende.

Meer informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude

Aanvragen

Vraag het rijbewijs aan / Verleng uw rijbewijs bij de balie Burgerzaken

Het is ook mogelijk hiervoor een afspraak te maken.

Maak uw afspraak digitaal

Met het e-formulier voor het aanvragen van een rijbewijs

Met het e-formulier bij vermissing van het rijbewijs

Met het e-formulier voor het omwisselen buitenlands/militair rijbewijs

Maak uw afspraak telefonisch

Telefoonnummer (0299) 452 452 maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Wat neemt u mee 

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, verblijfsvergunning, rijbewijs en/of een geldig verblijfsdocument).
 • Uw oude rijbewijs.
 • Eén recente pasfoto van goede kwaliteit
 • Geld: bij elke balie kunt u pinnen. 

Eventueel:

 • Proces-verbaal vermissing huidige rijbewijs. 
 • Voor een militair rijbewijs ook het militaire rijbewijs.
 • Voor de omwisseling van een buitenlands rijbewijs ook het buitenlandse rijbewijs.

Document afhalen

U kunt uw rijbewijs na ongeveer een week afhalen. De afhaaldatum staat op uw afhaalbewijs. Voor het afhalen van uw rijbewijs kunt u geen afspraak maken.

U kunt uw rijbewijs alleen persoonlijk ophalen. Neem het afhaalbewijs en uw vorige rijbewijs mee. Als u geen vorige rijbewijs hebt vanwege een een vermissing, neem dan een geldig legitimatiebewijs mee.

U dient het rijbewijs binnen 3 maanden op te halen. Na 3 maanden vervalt de geldigheid en wordt het vernietigd. De betaalde kosten krijgt u niet vergoed.

Heeft u uw rijbewijs verlengd, dan bent u verplicht het oude rijbewijs in te leveren (ook bij omwisseling van militair of buitenlands rijbewijs).

Spoedaanvraag

Voor een spoedopdracht vraagt u het rijbewijs vóór 13.00 uur aan. Het rijbewijs kan dan de volgende dag of de dag daarop klaar zijn. Voor de spoedopdracht betaalt u extra kosten.

Contact

Gemeente Purmerend

Bezoekadres:

Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend

Openingstijden balies Gemeenteplein:

Burgerzaken
maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Belastingen
maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Loket Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
maandag t/m donderdag van 09.00 tot 15.00 uur
vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Postadres:

Postbus 15
1440 AA  Purmerend

Telefoon: 0299 - 452 452 (Klantcontactcentrum KCC)
Fax: 0299 - 452 124
Mail: info@purmerend.nl (ook voor KCC)