Wees voorzichtig in de omgang met dieren

Niet voeren

Er mag niet gevoerd worden op onze kinderboerderij. Dit mag niet meer om meerdere redenen. De dieren raken door het voeren dominant naar elkaar, maar ook naar mensen toe. Kleine kinderen worden omver geduwd. Dieren schoppen en bijten elkaar. Nu onze dieren niet gevoerd worden door bezoekers, kunnen alle kinderen rustig de weides inlopen om de dieren te aaien. Ook hebben al onze dieren een dieet dat is aangepast aan hun behoeftes. Hierin zit alles wat ze nodig hebben en natuurlijk niets dat ze ziek maakt. Wist jij bijvoorbeeld dat brood eigenlijk heel slecht is voor dieren?

Niet pesten

Er word geen enkele vorm van pesterijen of discriminatie geaccepteerd. Niet naar mensen en ook niet naar de dieren.

Geen alcohol

Alcoholische dranken mogen niet geconsumeerd worden op de kinderboerderij.

Honden

Er mogen geen honden op het terrein komen. Puppy’s zijn welkom tot 4 maanden i.v.m.socialisatie. Die moeten wel aangelijnd zijn.

Niet fietsen en voetballen

Er mag niet gefietst, geskeelerd of gevoetbald worden op het erf.

Niet roken

Roken is niet toegestaan in de stallen en gebouwen.

Wees altijd voorzichtig in de omgang met dieren

De dieren mogen niet uit hun verblijf gehaald worden of worden opgetild. Onze dieren zijn mensen gewend maar kunnen onverhoopt wel een keer bijten of trappen. Het blijven tenslotte dieren.

Volg altijd de aanwijzingen van het personeel of de vrijwilligers op. Wanneer er problemen of klachten zijn wendt u zich dan tot een personeelslid. Bij het niet houden aan de regels kan in samenwerking met de wijkagent de toegang tot het terrein worden ontzegd.