Honden

  • De wijkkerngroep Purmer-Zuid heeft zich, op verzoek van de gemeente, gebogen over een voorstel om de hondenuitlaatroutes in Purmer-Zuid beter op elkaar aan te laten sluiten en daar meer duidelijkheid en logica in te krijgen. Voor zowel hondenbezitters...
  • Op een diverse plaatsen in Purmerend zijn speciale hondenpoepbakken te vinden. Deze worden iedere week geleegd en voorzien van nieuwe afvalzakjes. Maar u mag de hondenpoep ook in de gewone afvalbak gooien. De huidige hondenpoepbakken blijven staan maar...
  • Het overzicht van de losloopgebieden en uitlaatroutes voor honden in Purmerend is opgedeeld per wijk. Selecteer de betreffende wijk voor een overzicht van de losloopgebieden en uitlaatroutes in die wijk.Verboden voor honden zijn alle...
  • In de gemeente hebben we twee belangrijke regels die gelden als u een hond heeft. U bent verplicht uw hond overal in de openbare ruimte aan te lijnen en verplicht om de poep van uw hond op te ruimen. Daar zijn een paar uitzonderingen op.Spelregels:...
  • Honden poepen regelmatig voor mijn deur. Kan de gemeente dat opruimen? Er worden honden uitgelaten op de speelplek / trapveldje / vissteiger, waardoor mijn kind(eren) met poep onder hun schoenen het huis in hollen. Willen jullie daar de poep...
  • De gemeente handhaaft op willekeurige tijden op loslopen, vervuiling en gevaarlijke honden. Houdt u zich niet aan de regels dan loopt u het risico om een boete te krijgen. De huidige boetes bedragen:Los laten lopen waar niet mag binnen bebouwde kom: €...
  • Iedere hondenbezitter in Purmerend moet  hondenbelasting betalen. Dit geld komt terecht in de Algemene Middelen van de gemeente. Daaruit betalen we onder andere het schoonmaken van de openbare ruimte en onderhoud aan voorzieningen, zoals...