Honden

  • De wijkkerngroep Purmer-Zuid heeft zich, op verzoek van de gemeente, gebogen over een voorstel om de hondenuitlaatroutes in Purmer-Zuid beter op elkaar aan te laten sluiten en daar meer duidelijkheid en logica in te krijgen. Voor zowel hondenbezitters...
  • Bij incidenten waarbij een mens of dier letsel oploopt door het gedrag van een hond gaat het in de meeste gevallen om een zogenoemd bijtincident. Wat moet u doen als u hiermee te maken krijgt? Is er vermoeden of sprake van schuld/opzet, zoals het...
  • Iedere hondenbezitter in Purmerend moet  hondenbelasting betalen. Dit geld komt terecht in de Algemene Middelen van de gemeente. Daaruit betalen we onder andere het schoonmaken van de openbare ruimte en onderhoud aan voorzieningen, zoals...