Werk en inkomen

  • Wanneer u door bijzondere omstandigheden kosten moet maken die u nergens anders vergoed krijgt en die u niet kunt betalen, komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand. Of omstandigheden bijzonder zijn is afhankelijk van uw persoonlijke...
  • Als zelfstandige kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand. Er zijn twee soorten mogelijkheden om uw financiële problemen te verhelpen:  Bedrijfskrediet of een periodieke uitkering t.b.v. levensonderhoud.
  • Een oudere zelfstandige kan, wegens omstandigheden, het bedrijf moeten beëindigen of verkopen. Hij of zij kan ook gedwongen worden uit het bedrijf of beroep te moeten stappen. De IOAZ kan dan uitkomst bieden. De regeling biedt aan oudere gewezen...
  • U kunt in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) als u een oudere werknemer bent en uw uitkering op basis van de...
  • De gemeente Purmerend is aangesloten bij het Zelfstandigenloket Alkmaar (ZLA). Het ZLA voert namens de gemeente Purmerend twee wettelijke regelingen uit, nl. het Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004) en de Ioaz (Wet inkomensvoorziening...
  •  Het jongerenloket helpt jongeren tot 27 jaar bij het vinden van werk of een opleiding. Lukt het je niet om zelf aan het werk te komen of heb je vragen over je opleidingsmogelijkheden, loop dan even binnen op het jongerenloket voor informatie en...
  • Woon je in Purmerend of Beemster en ben je gedetineerd? Tijdens of na detentie kun je met vragen terecht bij de medewerkers nazorg van de gemeente Purmerend: Maryan Koevoets (06 12664401) en Jeroen Vermeulen (06 10017303), per email Nazorg@purmerend.nl...