Ondernemen

  • Heeft u informatie nodig over horeca of detailhandel? Wilt u meer weten over het organiseren van evenementen? Wij zijn de accountmanagers voor ondernemers en organisaties en het eerste aanspreekpunt voor u. Ieder van ons heeft een eigen specialisme. We...
  • Beroep of bedrijf aan huis De meeste starters beginnen hun bedrijf (of beroep) aan huis. Voorbeelden hiervan zijn een vertaal- of adviesbureau, een schoonheidsspecialist of assurantiebedrijf. Maar houdt u er rekening mee dat u niet in elk pand een...
  • In 2013 is het thema Veiligheid Kleine Bedrijven geïntegreerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor informatie hierover kunt u terecht bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) op de...
  • Actieplan Watertoerisme 2010-2015 In het gemeentelijke actieplan watertoerisme 2010-2015, dat gezamenlijk met onder meer het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond en enkele watersportverenigingen is opgesteld, is aangegeven hoe de gemeente...
  • Een verdere toeristische ontwikkeling van Purmerend zal leiden tot verlevendiging in de stad en verhoging van de aantrekkelijkheid voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Vandaar dat de gemeente in de nota toerisme 2011-2020 een visie voor de recreatie...
  • Heeft u plannen om een evenement in Purmerend te organiseren? Meld dat dan schriftelijk minimaal 3 maanden voor de datum van het evenement bij de evenementen-coördinator, afdeling Economische Zaken, team Economie, telefoon 0299 – 452 452...
  • Winkeliers die overvallen zijn, kunnen een subsidie krijgen voor het treffen van preventieve maatregelen. Het gaat daarbij onder meer om het plaatsen van beveiligingscamera's of het aanleggen van alarmsystemen.
  • De gemeente investeert veel geld in bovenwijkse voorzieningen waar iedereen in de stad mee gediend is, zoals verkeersmaatregelen, een multifunctionele sporthal of de herstructurering van Wheermolen. Particuliere ontwikkelaars van bouwplannen hebben...