Ondernemen

  • Beroep of bedrijf aan huis De meeste starters beginnen hun bedrijf (of beroep) aan huis. Voorbeelden hiervan zijn een vertaal- of adviesbureau, een schoonheidsspecialist of assurantiebedrijf. Maar houdt u er rekening mee dat u niet in elk pand een...
  • Heeft u informatie nodig over horeca of detailhandel? Wilt u meer weten over het organiseren van evenementen? Wij zijn de accountmanagers voor ondernemers en organisaties en het eerste aanspreekpunt voor u. Ieder van ons heeft een eigen specialisme. We...
  • De gemeente investeert veel geld in planoverschrijdende openbare voorzieningen waar iedereen in de stad mee gediend is, zoals verkeersmaatregelen, een multifunctionele sporthal of de herstructurering van Wheermolen. Particuliere ontwikkelaars van...
  • In het gemeentelijke actieplan watertoerisme staat hoe de gemeente watertoerisme in en naar Purmerend wil versterken en stimuleren en hoe Purmerend zich  als knooppunt voor watertoerisme beter kan ontwikkelen. Het actieplan is samen met onder...
  • Een verdere toeristische ontwikkeling van Purmerend zal leiden tot verlevendiging in de stad en verhoging van de aantrekkelijkheid voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Vandaar dat de gemeente in de nota toerisme 2011-2020 een visie voor de recreatie...
  • In 2016 kunt u als ondernemer nog steeds gebruik maken van de gratis veiligheidsscan uit de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB). Deze scan helpt bij het verbeteren van de veiligheid in uw bedrijf. 
  • Is uw woning, bedrijf of filiaal tussen 1 januari 2010 en 31 december 2015 overvallen.Dan kunt u een subsidie aanvragen van maximaal € 1.000 voor beveiligingsmaatregelen tegen nieuwe woning- of bedrijfsovervallen.
  • Heeft u plannen om een evenement in Purmerend te organiseren? Meld dat dan schriftelijk minimaal 3 maanden voor de datum van het evenement bij de evenementen-coördinator, afdeling Economische Zaken, team Economie, telefoon 0299 – 452 452...