Rampen

  • De gemeente werkt bij rampen en crises uiteraard samen met de brandweer, de politie en de geneeskundige dienst. De manier waarop dit gebeurt is vastgelegd in een rampenplan. Hierin staat een overzicht van alle activiteiten, uitgewerkt in processen. ...
  • Met de sirenes van het waarschuwings- en alarmeringsstelsel, kan de bevolking bij gevaar snel en gericht per wijk worden gewaarschuwd. De regionale brandweer Zaanstreek-Waterland is verantwoordelijk voor de bediening van de sirenes. Zij zorgt ervoor dat...