Rampen

  • De gemeente werkt bij rampen en crises uiteraard samen met de brandweer, de politie en de geneeskundige dienst. De manier waarop dit gebeurt is vastgelegd in een rampenplan. Hierin staat een overzicht van alle activiteiten, uitgewerkt in processen. ...