Projecten

 • Deelplan 1 | Deelplan 2 | Deelplan 3 | Deelplan 4 | Deelplan 5 Doel van het project Het rioolstelsel van Overwhere-Zuid is 50 jaar oud. Het is versleten en voldoet niet meer aan de huidige milieu-eisen. We vervangen het complete...
 • Aanmelden bijeenkomst Placemaking maandag 3 november. De gemeente wil samen met de bewoners van de Schoffel-, Hark- en Spadestraat de uitstraling van de wijk verbeteren. De bewoners weten als geen ander hoe de straat ‘werkt...
 • Soort project Ontwikkeling woningbouw en gemengde bebouwing Doel van het project Realisatie van zo'n 550 woningen Duur 2023 Werkzaamheden Voorbereiding Stand van zaken Inspraakprocedure beeldkwaliteitsplan Burgemeester en wethouders bereiden een...
 • Soort project Woningbouw in fasen. 1e fase 60 woningen, uiteindelijk ongeveer 120 woningen. Partners AM, Linden Groep en de gemeente werken in dit project samen. Planning In september 2014 heeft de gemeenteraad positief besloten over een gefaseerde...
 • In Purmerend is de voorbereiding op de overheveling van rijkstaken naar de gemeente op het gebied van zorg, jeugdzorg en participatie in volle gang.  De drie decentralisaties vergen veel van gemeente en betrokken instellingen.  Deze...
 • Veel kinderen zijn zwaarder dan goed voor ze is. Van de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, heeft één op de zeven overgewicht. Het is een serieus probleem; overgewicht bij kinderen kan nu en op volwassen leeftijd leiden tot gezondheidsproblemen....
 • Doel van het project De Melkwegbrug verbindt sinds 2012 Weidevenne met het Centrum van Purmerend. Om de brug goed en veilig aan te laten sluiten bij het Tramplein is het nodig om het Tramplein vanuit verkeerstechnisch oogpunt aan te passen. Dit geeft...
 • De gemeente kiest voor tweerichtingsverkeer in de binnenstad en wil de ring de komende jaren stap voor stap opnieuw en beter inrichten. De ruimte is beperkt: daarom moeten we keuzes maken. Klankbordgroep Een speciale klankbordgroep denkt mee over alle...
 • De winkelstraten in de binnenstad van Purmerend bestaan uit mooie monumentale puien en fraaie etalages. Maar op de verdiepingen erboven zien we nog teveel lege ramen. Woningen staan leeg of worden als opslag gebruikt. Een eigenaar woont nog zelden boven...
 • Uitvoering Groot onderhoud  De bestrating wordt opnieuw aangebracht, de inrichting aangepast aan de normen van deze tijd. In een deel van de wijk wordt de riolering vernieuwd. Groen en bomen krijgen een opknapbeurt. Na deze werkzaamheden kan de wijk...
 • Bedrijventerrein Baanstee-Noord wordt momenteel langs de N244 ontwikkeld. Het is een goed bereikbare en aantrekkelijke locatie voor elk type bedrijf, vlak bij de A7, een kwartier van Amsterdam en een half uur van luchthaven Schiphol. Er is ruimte voor...
 • Per 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor alcohol en tabak verhoogd van 16 naar 18 jaar. Bij gemeenten ligt de taak om ervoor te zorgen dat iedereen zich houdt aan de regels, zowel verkopers als jongeren. zie handhaving Preventie Handhaving is...