Projecten

 • Veel kinderen zijn zwaarder dan goed voor ze is. Van de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, heeft één op de zeven overgewicht. Het is een serieus probleem; overgewicht bij kinderen kan nu en op volwassen leeftijd leiden tot gezondheidsproblemen....
 • De winkelstraten in de binnenstad van Purmerend bestaan uit mooie monumentale puien en fraaie etalages. Maar op de verdiepingen erboven zien we nog teveel lege ramen. Woningen staan leeg of worden als opslag gebruikt. Een eigenaar woont nog zelden boven...
 • Purmerend, een bruisend centrum De binnenstad van Purmerend is in ontwikkeling. De komende jaren staan er voor het centrum diverse projecten gepland. We zien namelijk graag dat de historische binnenstad de 'huiskamer' van Purmerend wordt, met...
 • De gemeente kiest voor tweerichtingsverkeer in de binnenstad en wil de ring de komende jaren stap voor stap opnieuw en beter inrichten. De ruimte is beperkt: daarom moeten we keuzes maken. Klankbordgroep Een speciale klankbordgroep denkt mee over alle...
 • Uitvoering Groot onderhoud  De bestrating wordt opnieuw aangebracht, de inrichting aangepast aan de normen van deze tijd. In een deel van de wijk wordt de riolering vernieuwd. Groen en bomen krijgen een opknapbeurt. Na deze werkzaamheden kan de wijk...
 • Per 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor alcohol en tabak verhoogd van 16 naar 18 jaar. Bij gemeenten ligt de taak om ervoor te zorgen dat iedereen zich houdt aan de regels, zowel verkopers als jongeren. zie handhaving Preventie Handhaving is...
 • Doel van het project De Melkwegbrug verbindt sinds 2012 Weidevenne met het Centrum van Purmerend. Om de brug goed en veilig aan te laten sluiten bij het Tramplein is het nodig om het Tramplein vanuit verkeerstechnisch oogpunt aan te passen. Dit geeft...
 • Doel van het project Het rioolstelsel van Overwhere-Zuid is 50 jaar oud. Het is versleten en voldoet niet meer aan de huidige milieu-eisen. We vervangen het complete rioolstelsel van Overwhere-Zuid en twee rioolgemalen. We gaan over van een gemengd...
 • De gemeente wil samen met de bewoners van de Schoffel-, Hark- en Spadestraat de uitstraling van de wijk verbeteren. De bewoners weten als geen ander hoe de straat ‘werkt’ en hoe deze het beste gebruikt kan worden. De...
 • In Purmerend is de voorbereiding op de overheveling van rijkstaken naar de gemeente op het gebied van zorg, jeugdzorg en participatie in volle gang.  De drie decentralisaties vergen veel van gemeente en betrokken instellingen.  Deze...
 • Aan de slag met lef en vertrouwen in Eigen Kracht Mensen kunnen meer zelf bijdragen aan het oplossen van hun problemen dan ze zelf denken. Professionals die de omgeving van de hulpvrager instappen en daar met open blik vaststellen wat er aan de hand is,...
 • De strategische plankaart, behorend bij de oorspronkelijke structuurvisie 2005 - 2020 is aangepast aan de actuele stand van zaken per 2013. Daarmee geeft deze geactualiseerde, strategische plankaart, i.c. Kaart 1 met bijbehorende toelichting, een inzicht...