Leerplicht en schoolverzuim

  • De RMC is ingesteld om voortijdig schoolverlaters te registreren en te begeleiden. De RMC-consultenten bieden hulp bij het vinden van vervolgonderwijs en het maken van beroepskeuzes.De RMC-consultenten werken voor de gemeenten in de regio Waterland (...
  • Ongeoorloofd schoolverzuimAls een leerling zonder toestemming wegblijft van school is sprake van ongeoorloofd verzuim, bijvoorbeeld:regelmatig te laat komenspijbelen, ofin schooltijd op vakantie gaan (luxeverzuim) De leerplichtambtenaarAls een...
  • De hoofdregel is: het is niet toegestaan om op vakantie te gaan onder schooltijd.UitzonderingenUitzonderingen zijn bijvoorbeeld:godsdienstige verplichtingen ofbelangrijke familiegebeurtenissen zoals een bruiloft of een begrafenis.AanvragenExtra verlof...
  • In de leerplichtwet is een onderscheid gemaakt tussen de volledige leerplicht en de kwalificatieplicht.Volledige Leerplicht (5-16 jaar)Kinderen zijn volledig leerplichtig vanaf 5 jaar tot en met het schooljaar waarin zij 16 jaar worden. Ouders moeten...
  • Samen met de andere gemeenten in de stadsregio Amsterdam ontwikkelde de gemeente Purmerend de verwijsindex Matchpoint om hulpverlening aan kinderen en jongeren (0-23 jaar) beter en snéller te laten verlopen. Matchpoint is een digitaal systeem dat...