Hulp en dienstverlening

  • U bent mantelzorger als u langdurig en onbetaald zorg verleent aan een hulpbehoevende partner, kind, familielid, kennis, buur of vriend. Soms kan deze hulp u wat te zwaar worden. Of u wilt eens op vakantie en zoekt vervangende hulp. Komt u dan eens langs...
  • Als u om medische redenen geen gebruik kunt maken van het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV), kunt u in bijzondere gevallen een individuele vervoerkostenvergoeding verstrekt krijgen. De individuele vervoerkostenvergoeding is een gebruikskostenvergoeding...
  • Als u beperkingen heeft waardoor u niet met eigen vervoer, vervoer van anderen of met het openbaar vervoer kunt reizen, kunt u een pasje voor het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) aanvragen. Daarmee kunt u met een (rolstoel)taxi maximaal 25 kilometer...
  • Advies over wonen, zorg, welzijn en dienstverlening Het Loket Wmo is op de hoogte van allerlei voorzieningen en instanties bij u in de buurt en geeft u hierover informatie en advies. De medewerkers van het loket kunnen uw vraag niet altijd zelf...
  • Samen met de andere gemeenten in de stadsregio Amsterdam ontwikkelde de gemeente Purmerend de verwijsindex Matchpoint om hulpverlening aan kinderen en jongeren (0-23 jaar) beter en snéller te laten verlopen. Matchpoint is een digitaal systeem dat...