Hulp en dienstverlening

 • Advies over wonen, zorg, welzijn en dienstverlening Het Loket Wmo is op de hoogte van allerlei voorzieningen en instanties bij u in de buurt en geeft u hierover informatie en advies. De medewerkers van het loket kunnen uw vraag niet altijd zelf...
 • U bent mantelzorger als u langdurig en onbetaald zorg verleent aan een hulpbehoevende partner, kind, familielid, kennis, buur of vriend. Soms kan deze hulp u wat te zwaar worden. Of u wilt eens op vakantie en zoekt vervangende hulp. Komt u dan eens langs...
 • Als u beperkingen heeft waardoor u zich niet over korte of langere afstanden kunt verplaatsen buitenshuis kunt u een individuele vervoersvoorziening aanvragen, bijvoorbeeld een driewielfiets of een scootmobiel.Als u niet dagelijks afhankelijk bent van...
 • De gemeente verstrekt zowel rolstoelen voor incidenteel gebruik als voor permanent gebruik. Ook elektrische rolstoelen en sportrolstoelen kunnen worden verstrekt.
 • Als u door uw beperkingen de huishoudelijke taken geheel of gedeeltelijk niet meer kunt uitvoeren en u heeft geen partner of inwonend ouder kind die deze taken kan overnemen, kunt u hulp bij het huishouden aanvragen bij de gemeente.
 • Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats die voor u is gereserveerd. Een gehandicaptenparkeerplaats is gekoppeld aan een geldige gehandicaptenparkeerkaart. De parkeerplaats is verbonden aan het kenteken van uw auto. U moet altijd de...
 • Kunt u heel moeilijk lopen en kunt u met uw auto niet dicht bij de winkels parkeren? Rijdt u altijd met iemand mee en kunt u niet zonder continue hulp van de bestuurder uw bestemming bereiken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een...
 • In uitzonderlijke situaties kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten van aanpassingen aan uw eigen auto. U kunt een vergoeding krijgen voor bijvoorbeeld het omzetten van pedalen, ruimte voor een rolstoel of handgas.
 • Als u om medische redenen geen gebruik kunt maken van het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV), kunt u in bijzondere gevallen een individuele vervoerkostenvergoeding verstrekt krijgen.De individuele vervoerkostenvergoeding is een gebruikskostenvergoeding...
 • Als u beperkingen heeft waardoor u niet met eigen vervoer, vervoer van anderen of met het openbaar vervoer kunt reizen, kunt u een pasje voor het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) aanvragen. Daarmee kunt u met een (rolstoel)taxi maximaal 25 kilometer...
 • Samen met de andere gemeenten in de stadsregio Amsterdam ontwikkelde de gemeente Purmerend de verwijsindex Matchpoint om hulpverlening aan kinderen en jongeren (0-23 jaar) beter en snéller te laten verlopen. Matchpoint is een digitaal systeem dat...