Hulp en dienstverlening

 • Advies over wonen, zorg en welzijnDe medewerkers van het Loket Wmo zijn op de hoogte van allerlei activiteiten, voorzieningen en instanties bij u in de buurt en kunnen u hierover informatie en advies geven. Ook voor vragen over kinderen met een beperking...
 • Bij  begeleiding bij persoonlijke verzorging komt een hulpverlener aan huis. Hij of zij biedt begeleiding bij/en toezicht op alles wat mensen doen om zichzelf te verzorgen. Bijvoorbeeld wassen, aankleden of naar het toilet gaan. Het gaat om hulp ‘...
 • Wie beschermd woont krijgt begeleiding bij zaken als koken, boodschappen doen, het huis schoonhouden, sociale contacten opbouwen, dagactiviteiten ontplooien en omgaan met geld. Mensen die beschermd wonen, wonen in groepsverband in een huis of...
 • Kortdurend verblijf wordt ook wel logeren of respijtzorg genoemd. De cliënt verblijft voor een of meerdere etmalen ergens anders dan thuis. Veelal vindt logeren plaats in een instelling. Logeren wordt vaak ingezet om de mantelzorgers die intensief voor...
 • Bij dagbesteding gaat iemand een of meerdere dagdelen per week naar een instelling. Daar volgt hij of zij in groepsverband activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld bewegen, creativiteit, budgetteren, geheugentraining, gezamenlijk koken en eten.Het...
 • Bij individuele begeleiding komt een hulpverlener aan huis. Hij of zij biedt hulp bij praktische zaken in het dagelijks leven. Dit kan bijvoorbeeld gaan om aansturen bij of plannen van huishoudelijke taken, het bieden van een dagstructuur en het maken...
 • Hulp bij het huishouden gaat om verschillende taken: van licht huishoudelijk werk zoals opruimen, afstoffen en afwassen tot zwaar huishoudelijk werk zoals stofzuigen, dweilen en de was verzorgen. Daarnaast is het in uitzonderlijke situaties mogelijk om...
 • Zowel een handbewogen, elektrische als sportrolstoel valt onder de rolstoelvoorzieningen. Wie door een lichamelijke beperking zich niet zelfstandig in en/of om de woning kan verplaatsen kan in aanmerking komen voor een rolstoel.
 • Kunt u heel moeilijk lopen en kunt u met uw auto niet dicht bij de winkels parkeren? Rijdt u altijd met iemand mee en kunt u niet zonder continue hulp van de bestuurder uw bestemming bereiken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een...
 • Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats die voor u is gereserveerd. Een gehandicaptenparkeerplaats is gekoppeld aan een geldige gehandicaptenparkeerkaart. De parkeerplaats is verbonden aan het kenteken van uw auto. U moet altijd de...
 • U bent mantelzorger als u langdurig en onbetaald zorg verleent aan een hulpbehoevende partner, kind, familielid, kennis, buur of vriend. Soms kan deze hulp u wat te zwaar worden. Of u wilt eens op vakantie en zoekt vervangende hulp. Komt u dan eens langs...
 • Vervoersvoorzieningen zijn maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo. Het kan gaan om het collectief Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) maar ook om individuele vervoersvoorzieningen zoals een scootmobiel of aangepaste fiets. Wie door een...
 • Samen met de andere gemeenten in de stadsregio Amsterdam ontwikkelde de gemeente Purmerend de verwijsindex Matchpoint om hulpverlening aan kinderen en jongeren (0-23 jaar) beter en snéller te laten verlopen. Matchpoint is een digitaal systeem dat...