Kinderopvang

  • De gemeente betaalt de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang niet meer. Dit is overgedragen aan de Belastingdienst. Op de site van de Belastingdienst www.toeslagen.nl staan de voorwaarden waaraan u moet voldoen voor Kinderopvang- toeslag.
  • Een overzicht van  geregistreerde peuterspeelzalen vindt u hier.Voor de ontwikkeling van een kind is de peuterspeelzaal heel belangrijk. Op een peuterspeelzaal leren kinderen van en met elkaar. Dit gebeurt onder professionele begeleiding.Ouders met...
  • Kinderopvang die voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)kinderdagverblijvenorganisaties voor buitenschoolse opvanggastouderbureaus en gastouderspeuterspeelzalen
  • Voor het starten van bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau heeft u te maken met het bestemmingsplan, een gebruiksvergunning en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.Daarnaast moet de locatie voor...