Kinderopvang

  • Vanaf 2013 betaalt de gemeente de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang niet meer. Dit is overgedragen aan de Belastingdienst. Op de site van de Belastingdienst www.toeslagen.nl staan de voorwaarden waaraan u moet voldoen voor Kinderopvang-...
  • Voor het starten van bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau heeft u te maken met het bestemmingsplan, een gebruiksvergunning en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarnaast moet de locatie voor...
  • Een overzicht van  geregistreerde peuterspeelzalen vindt u hier.Voor de ontwikkeling van een kind is de peuterspeelzaal heel belangrijk. Op een peuterspeelzaal leren kinderen van en met elkaar. Dit gebeurt onder professionele begeleiding. Ouders met...
  • Kinderopvang die voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) kinderdagverblijven organisaties voor buitenschoolse opvang gastouderbureaus en gastouders...