Kinderopvang

  • Voor het starten van bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau heeft u te maken met het bestemmingsplan, een gebruiksvergunning en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarnaast moet de locatie voor...
  • Kinderopvang die voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) kinderdagverblijven organisaties voor buitenschoolse opvang gastouderbureaus en gastouders...
  • De gemeente betaalt de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang niet meer. Dit is overgedragen aan de Belastingdienst. Op de site van de Belastingdienst www.toeslagen.nl staan de voorwaarden waaraan u moet voldoen voor Kinderopvang- toeslag.