Toeslagen

  • Huurtoeslag is de vervanger van de huursubsidie. Het is een bijdrage van de overheid in de huurlasten. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst of bij uw woningcorporatie.
  • Subsidie kan aangevraagd worden voor activiteiten die vallen binnen de in de gemeentelijke begroting opgenomen programma's. o.a. op het gebied van de programma's Educatie, Zorg, Wonen en Actief in de stad. Periodieke subsidieDit is een subsidie...