Belastingen, uitkeringen en toeslagen

 • U kunt kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen aanvragen als u een inkomen heeft rond het sociaal minimum. Daarnaast mag u slechts een beperkt eigen vermogen hebben. U kunt kwijtschelding aanvragen voor:afvalstoffenheffing (gemeente)rioolheffing...
 • U kunt bezwaar maken binnen zes weken na dagtekening van de aanslag. In uw bezwaar moet u goed onderbouwd aangeven waarom u het niet eens bent met de aanslag.(Bezwaar maken kan vanaf 28 februari 2015)Bezwaar maken door middel van een geschreven...
 • Alle Purmerenders met een laag inkomen kunnen gebruik maken van de collectieve verzekering via de gemeente; het Gemeenten Pakket van Zilveren Kruis Achmea.Met een collectieve aanvullende verzekering kunt u profiteren van groepsvoordeel. De gemeente...
 • De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u één keer per jaar kan geven als u al lange tijd weinig inkomsten heeft. Heeft u de afgelopen 60 maanden een laag inkomen gehad dan kan het zijn dat u hiervoor in aanmerking komt.
 • Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten voor de collectieve aanvullende verzekering.
 • Als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten voor de collectieve aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding bedraagt € 15,00 per maand per deelnemer.
 • De gemeente heeft een compensatieregeling eigen risico ziektekostenverzekering vastgesteld. Heeft u een laag inkomen en weinig spaargeld? En heeft u het eigen risico van de ziektekostenverzekering voor € 200,- of meer opgebruikt? Dan kunt u in aanmerking...
 • Een bijstandsuitkering is bedoeld voor noodzakelijke kosten, zoals huur, gas, licht, water, eten en drinken. Het is de bedoeling dat u weer zo snel mogelijk een zelfstandig inkomen heeft, dus u wordt ook geholpen met het vinden van een baan.Vanaf 1...
 • Als u hulp bij het huishouden krijgt kunt u aangeven of u deze hulp in natura wilt ontvangen of dat u zelf hulp wilt inkopen met een Persoonsgebonden budget (Pgb).ofAls u een rolstoel, scootmobiel, aangepaste fiets of handbike nodig heeft kunt u deze in...
 • Huurtoeslag is de vervanger van de huursubsidie. Het is een bijdrage van de overheid in de huurlasten. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst of bij uw woningcorporatie.
 • Subsidie kan aangevraagd worden voor activiteiten die vallen binnen het programma Samenleving, opgenomen in de gemeentebegroting.O.a. op het gebied van Jeugdzorg, jongerenwerk, kunst en cultuur, welzijn en volksgezondheid, Wmo/AWBZ, ouderenbeleid, sport...
 • Met het subsidieregister wordt transparant gemaakt waar het gemeenschapsgeld aan wordt besteed.In het register kunt u in de verschillende categorieën zoeken naar instellingen die een aanvraag voor een periodieke, project- of waarderingssubsidie hebben...