Belastingen, uitkeringen en toeslagen

 • Ieder huishouden maakt wel eens extra kosten en iedereen wil wel eens deelnemen aan speciale activiteiten. Wanneer u een laag inkomen heeft is het moeilijk om dit te betalen. Met verschillende regelingen en door het aanbieden van goedkope activiteiten,...
 • Elk jaar ontvangt u een gecombineerd aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. De aanslag gemeentelijke belastingen voor 2016 wordt eind februari aan u verstuurd. Hierop staat vermeld: uw  WOZ-beschikking (Wet Waardering Onroerende Zaken)Let...
 • U kunt bezwaar maken: tegen de vastgestelde WOZ waarde als u van mening bent dat u ten onrechte een aanslag heeft gekregen als op de aanslag een verkeerd bedrag staat  
 • Eind februari ontvangt u een gecombineerd aanslagbiljet voor verschillende soorten gemeentelijke belasting. Op dit aanslagbiljet kan staan: de WOZ-beschikking (Wet Waardering Onroerende Zaken) onroerende zaakbelastingen  afvalstoffenheffing...
 • Het tarief voor: Rioolheffing eigenaar 2016 € 117,12 (was in 2015 € 116,16) Rioolheffing gebruik tot 300m3 2016 € 68,40 (was in 2015 € 67,80) Afvalstoffenheffing 2016 € 332,64 (was in 2015 € 328,56) Afvalstoffenheffing extra container 2016 € 426,55 (was...
 • In een WOZ beschikking (Waardering Onroerende Zaken) staat de waarde van een WOZ object. Als uitvoerder van de Wet WOZ bepaalt de gemeente de waarde van alle onroerende zaken (woningen, garage, bedrijfspanden, scholen, gronden e.d.) binnen de eigen...
 • De gemeente zorgt voor de aanleg en het onderhoud van het rioolstelsel en heft daarvoor belasting. Rioolheffing eigendom moet u betalen als u een eigendom heeft (woning, bedrijfspand, enz.) dat direct of indirect op de gemeentelijke riolering is...
 • Precariobelasting is een belasting voor het gebruik van openbare grond. De gebruiker van de grond moet precariobelasting betalen. Precariobelasting staat los van een eventuele vergunning voor bouw, evenementen, enz. Ook als u...
 • Onroerende zaakbelasting moet u betalen als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker bent van een onroerende zaak: een woning, een winkel, een bedrijfspand of een stuk grond. Eind februari sturen wij u een aanslagbiljet gemeentelijke...
 • De gemeente brengt kosten in rekening voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Huishoudens moeten afvalstoffenheffing betalen. De hoogte van het tarief is voor iedere woning gelijk. Het aantal bewoners of de hoeveelheid aangeboden...
 • U kunt kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen aanvragen als u een inkomen rond het sociaal minimum en een beperkt eigen vermogen heeft. U kunt kwijtschelding aanvragen voor:afvalstoffenheffing (gemeente)rioolheffing gebruiker (gemeente)...
 • Wilt u zelf bepalen van wie u hulp krijgt of welke voorziening u koopt? Dan is mogelijk het persoonsgebonden budget (Pgb) iets voor u. 
 • Alle Purmerenders met een laag inkomen kunnen gebruik maken van de collectieve verzekering via de gemeente; het Gemeenten Pakket van Zilveren Kruis Achmea.Met een collectieve aanvullende verzekering kunt u profiteren van groepsvoordeel. De gemeente...
 • Een bijstandsuitkering is bedoeld voor noodzakelijke kosten, zoals huur, gas, licht, water, eten en drinken. Het is de bedoeling dat u weer zo snel mogelijk een zelfstandig inkomen heeft, dus u wordt ook geholpen met het vinden van een baan.Vanaf 1...
 • Gebruik het reactie formulier automatische incasso voor een wijziging of intrekking van de incasso. 
 • De gemeente heeft een compensatieregeling eigen risico ziektekostenverzekering vastgesteld. Heeft u een laag inkomen en weinig spaargeld? En heeft u het eigen risico van de ziektekostenverzekering voor € 200,- of meer opgebruikt? Dan kunt u in aanmerking...